2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARI İLE BİLİRKİŞİLİĞE KABULE İLİŞKİN DUYURU 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca,     EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında, EK-2 de aranan nitelikleri...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında Fikri Mülkiyet Hukuku Ana Bilim Dalına 8 doktora öğrencisi alacaktır. Eğitim dili Türkçe olan Fikri Mülkiyet Hukuku doktora programına başvuru şartları şu...
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin...
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 2015-2016 Öğretim dönemi için burs ve mali yardım talebinde bulunacak öğrencilere yönelik burs başvuru sürecini resmen başlattı. İÜ Hukuk Fakültesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada dekanlığa bağlı 4 vakfın herhangi...
İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Ekonomi Hukuku (Tezsiz) ve Kriminoloji ve Ceza Adaleti 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programı Başvurularını 03 - 12 Temmuz 2017 tarihleri arasında alacağını açıkladı.İstanbul...
Adalet Bakanlığı, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, İdari Yargı Hâkim Adaylığı ve Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavına ilişkin ayrıntıları paylaştı. 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak sınavlara 4-11...
İbn Haldun Üniversitesi 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı tezli / tezsiz yüksek lisans programları başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre "Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk"tan tezli ve tezsiz olmak üzere yüksek lisans programına toplam 25 öğrenci...
Türk Hukuk Enstitüsü, Ankara'daki üniversitelerde hukuk fakültesi okuyan öğrencilere 2015 - 2016 Eğitim Öğretim yılında burs verecek. 22 Eylül - 6 Ekim 2015 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği burs için Enstitü'nün üç şartı bulunuyor: Ankara şehrinde herhangi...
Türkiye genelindeki hukuk etkinliklerini internet sitesi ve sosyal ağ hesapları aracılığıyla binlerce insana ulaştıran Türkiye Hukuk, YouTube ve Instagram üzerinden de bilgi paylaşımına başlıyor. Türkiye Hukuk Ekran adını verdiğimiz yeni platformda, hukuk alanında uzman olduğunuz...
Adalet Bakanlığı, hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik açık bulunan Adalet Müfettişliği kadro ataması duyurunda bulundu. Bakanlığın resmî web sitesinde yayımlanan duyuru şu şekilde: Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Müfettişliği kadrolarına atama yapılacaktır.  2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar...