Düzenleyen: Yapay Zeka ve Hukuk Atölyesi, Hukuk Defterleri Dergisi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 16 Temmuz 2019 Salı, Saat: 19.00
Düzenleyen: “İcracı Sanatçı ile Sinema Eser Sahibi Sayılan Yapımcı Haklarının Birlikte Kullanımı” konusunun ele alınacağı Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi-79, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi...
Düzenleyen: Hukuk Atölyesi, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD)  Akademi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 05 Kasım 2018 - 11 Ocak 2019 
Düzenleyen: Akademik Makale Yazım Teknikleri Atölye Çalışması, Özyeğin Üniversitesi İdealist Hukukçular Kulübü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 10 Ekim 2018 Çarşamba, Saat: 14.30
Düzenleyen: Hak Temelli Kamu Sosyal Yardımları Atölye Çalışması, İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 21 Mayıs 2018, Saat: 15.00 - 17.00 Yer: İzmir Barosu Alsancak Merkez Bina 7. Kat Kolaylaştırıcılar: Tufan Fırat Göksel - Sosyal...
Düzenleyen: Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Koruması konulu atölye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) tarafından Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi kapsamında düzenlenmektedir.  Tarih: 07 Mart 2018 Çarşamba, Saat: 19.15...
Düzenleyen: Atölye Çalışması 2, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 13 Ocak 2017; Saat: 10.00 - 17.30 Yer: İzmir Barosu Alsancak Merkez Bina 7. Kat Konuşmacılar: Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen Psikolog Dr. Ebru Tezcan Psikolog Nurhayat Dirik Konular: Cinsel...
Düzenleyen: Markanın Kullanılmamasının Doğurduğu Hukuki Sonuçlar, Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi-72 kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) tarafından düzenlenmektedir.  Tarih: 12 Ocak 2018 Cuma - Saat: 19.00 - 21.00 Yer: santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan binası-Mahkeme Salonu Konuşmacı: Fethi...
Düzenleyen: Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Atölyesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) Türkiye Programı tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 07-12 Ağustos 2017 Atölyenin içeriği: Atölye ile hukuk fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı iktidar eşitsizliği, cinsiyet eşitliği konusunda bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmak hedeflenmektedir. ...
Düzenleyen: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Adil Yargılanma Hakkı Atölye Çalışması, İzmir Barosu tarafından düzenlenmektedir. Konuşmacı: Av. Serkan Cengiz Tarih: 02 Mart 2017; Saat: 14.00 - 17.00 Yer:  İzmir Barosu Alsancak Merkez Bina 7. Kat Kontenjan: 30 kişi ile...