Düzenleyen: Anayasa Mahkemesi'nin Yapısı Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 12 Kasım 2019 Salı, Saat: 11.00 Yer:
Düzenleyen: Gelişen Teknolojiler ve Hukuk Konferansları 2: Yapay Zeka, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 01 Kasım Cuma, Saat: 10.00 - 15.00
Düzenleyen: Hukuki Yazışma Konferansı, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 01 Kasım Cuma - Saat: 10.00 - 11.30 Yer:
Düzenleyen: Sorumluluk Hukuku Konferansı, Prof. Dr. Rona Serozan’ın anısına İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 8 Kasım 2019 Cuma, Saat: 9.30...
Düzenleyen: İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferanslarının dördüncüsü Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Beklenmeyen Hal Kavramı ana başlığında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 15...
Düzenleyen: Arabuluculuk Tutanaklarında İbra ve İkale Kavramlarının Değerlendirilmesi Konferansı, İzmir Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 03 Ekim 2019 Perşembe - Saat: 18.00
Düzenleyen: Demokratik Vatandaşlık ve Demokratik Değerlerin Eğitimle Desteklenmesi Uluslararası Konferansı; Friedrich Naumann Vakfı, Eğitim Reformu Girişimi ve European Liberal Forum iş birliğiyle düzenlenmektedir. Konferans takvimi:
Düzenleyen: Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı; TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Uzay Ajansı ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) ortak organizasyonu ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) desteğiyle düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Ceza Muhakemesi Özel Tedbirlerinde Öncelik, Sonralık Meselesi ve Yargı Reformu Stratejisi başlıklı iki oturumdan oluşan konferans, Avukat İnisiyatifi tarafından düzenlenmektedir. Tarih:
Düzenleyen: Avukat Büro ve Konut Araması Konferansı, İzmir Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 10 Temmuz 2019 Çarşamba, Saat: 15.00