Düzenleyen: Engelli Hakları Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 02 Aralık Pazartesi, Saat: 10.00 - 17.00 Yer:
Düzenleyen: Telif Haklarında Güncel Gelişmeler: Dijital Alanda Telif Hakları ana temalı Telif Hakları Sempozyumu; Telif Hakları Derneği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları...
Düzenleyen: Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Güncel Sorunlar Öğrenci Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Yeditepe Üniversitesi Veri Koruma Topluluğu (YÜVET) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 04...
Düzenleyen: 10. Hukukun Gençleri Sempozyumu, "Ahlak, Etik ve Hukuk" ana temasıyla Umut Vakfı Araştırma Merkezi, Yaşar Üniversitesi ve Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından düzenlenmektedir. Tarih:
Düzenleyen: Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 15-16 Kasım 2019 Cuma-Cumartesi, Saat: 09.30 Yer:
Düzenleyen: 100. Yılında Weimar Anayasası - Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz? Sempozyumu, Mülkiyeliler Birliği Demokrasi Araştırmaları Merkezi ve Goethe-Institut Ankara iş birliğiyle düzenlenmektedir. Tarih: 1...
Düzenleyen: Taksirle İşlenen Suçlarda Kusurluluğun Tespiti Sempozyumu, Yargıtay Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (MÜHF) iş birliğiyle düzenlenmektedir. Tarih: 24 Ekim...
Yürürlüğünün 7. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu 3, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 18 Ekim Cuma, Saat: 10.00 - 17.30
Düzenleyen: Türk Ceza Hukuku Kapsamında İfade Özgürlüğüne İlişkin Güncel Meseleler Sempozyumu, Türk Ceza Hukuku Derneği (TCHD) ile İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi iş birliğinde düzenlenmektedir. Tarih:
Düzenleyen: Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 31...