Etkinliği düzenleyen kurum: Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi'nin üçüncü toplantısı olarak düzenlenen Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na Saygı Günü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından organize edilmektedir. Etkinliğin tarihi ve yeri: Etkinlik, 1...
Etkinliği düzenleyen kurum: Yargıtay İçtihatları Doğrultusunda Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler konulu toplantı Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Etkinlik programı: Oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Sinan Altunç'un üstleneceği toplantıda Yargıtay 15. Ceza Dairesi üyesi hakim Ertan Yüzer,...
Etkinliği düzenleyen kurum: Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenmektedir. Etkinliğin tarihi ve yeri: Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisinin ikinci toplantısı 24...