Etkinliği düzenleyen kurum: Yargıtay İçtihatları Doğrultusunda Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler konulu toplantı Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Etkinlik programı: Oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Sinan Altunç'un üstleneceği toplantıda Yargıtay 15. Ceza Dairesi üyesi hakim Ertan Yüzer,...
Etkinliği düzenleyen kurum: Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenmektedir. Etkinliğin tarihi ve yeri: Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisinin ikinci toplantısı 24...