9 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24 Ekim 2003 tarihinde 25269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 bölüm ve 33 maddeden oluşan 4982...
Her ay hukukçular tarafından alanında uzman oldukları konularda kitaplar yayımlanmakta ve kullanıcıların faydasına sunulmakta. Türkiye Hukuk olarak, geçtiğimiz ay başlattığımız yeni yayımlanan hukuk kitaplarını listelemeye devam ediyoruz. Hukuk öğrencilerine kitap önerileri açısından da...
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 24 Haziran 2004'te kabul edilip 1 Temmuz 2004'te Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Toplam beş kısım ve on iki bölümden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda beş alt başlık yer...
Her ay hukukçular tarafından alanında uzman oldukları konularda kitaplar yayımlanmakta ve kullanıcıların faydasına sunulmakta. Türkiye Hukuk olarak, aylık olarak yeni yayımlanan hukuk kitaplarını listelemeye başladık. Hukuk öğrencilerine kitap önerileri açısından da önemli...
Aktüerya Nedir?
Aktüerya sözcüğü, Roma Senatosu'nda yöneticiler için kullanılan “actuarius” kelimesinden doğmuştur. Aktüerya, sigortacılık hukuku çerçevesinde risk değerlendirmelerinin yapılmasıyla ilgili bir bilim dalıdır. M.S. 220 yıllarında Domitius Ulpinos tarafından ilk ölüm tablosunun Roma Hukuku'na göre...
2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 24 Şubat 1983 tarihinde kabul edilip 17971 sayılı Resmî Gazete'de 26 Şubat 1983 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Toplam on bir kısımdan ve yirmi bir bölümden oluşan Hakimler...
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 10 Haziran 1983'te tarihinde kabul edilip 13 Haziran 1983 tarihinde 18076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7 bölümden oluşan 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu‘nun bölüm ve madde sıralamaları...
9 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen ve 26 Haziran 2004 tarihinde 25504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5187 sayılı Basın Kanunu, 32 maddeden oluşmaktadır. Basın Kanunu'nda, basın yoluyla...
Eser (hak) sahibi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 23. maddesine dayanarak "eserinin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak şeklinde piyasaya sürerek mali açıdan değerlendirme hakkı"na sahiptir....
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilip 12 Ekim 2004 tarihinde 25611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İki kitap, yedi kısım ve toplam 42 bölümden oluşan 5237 Sayılı...