Emekli Diplomat Akın Özçer darbeler.com, için Brezilya'da gerçekleşen Beyaz Eldiven Darbesi üzerine bir makale kaleme aldı. Makalede, ABD’den esinlenen bir başkanlık sistemiyle yönetilen Brezilya Federal Cumhuriyeti'nde yapılan 2018 başkanlık...
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. E. Saba Özmen, İstanbul Barosu’nun 20 Soruda 6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm konulu çevrim içi yayınına katıldı.
Haber: Taha Ahmet Özel Avukat Hakları Grubu Ankara’nın çevrim içi yayınında “Ceza Muhakemesinde Doğrudan Soru Sorma Hakkı” ele alındı. Yayında konuşan Doç.Dr. Fahri Gökçen Taner duruşma sırasında soru sorma...
İlk Yargı Reformu Stratejisi döneminde askeri yargının görev alanı daraltırılarak sivil kişilerin askeri mahkemelerde yargılanamayacağı düzenlemesi getirilmiş, ilk derece askeri mahkemelerde görev yapan subay üye uygulamasına son verilerek disiplin mahkemeleri yalnızca savaş zamanında görevli kılınmıştır. Ayrıca kamu...
Yargıtay ile İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından üç gün sürecek “16. Türk Ceza Hukuku Günleri” çevrim içi ortamda başladı. 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve İstanbul Tahkim Merkezi’nin düzenlediği (ISTAC) Arabuluculuk Okulu eğitimlerinde “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk” konuşuldu. Yayına katılan Av. Arb....
Haber: Taha Ahmet Özel Avukat Hakları Grubu’nun çevrim içi yayınında “Türkiye’de Kadın Hareketi” konuşuldu. Canlı yayına katılan Av. Hülya Gülbahar, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının doğurabileceği sonuçlarla ilgili görüşlerini aktardı.
İstanbul Barosu’nda “Kabotaj, Mavi Vatan ve Türk Denizciliği” konuşuldu. Çevrim içi yayında konuşan Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Nuray Ekşi Kabotaj Kanunu hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.  Nuray Ekşi ilk...
İstanbul Barosu'nun çevrim içi yayınında “Bağlı Çalışan Avukatların Cezai,Hukuki ve Disiplin Açısından Sorumluluğu” konusu konuşuldu. Yayına katılan Yeditepe Üniversitesi Ceza Hukuku Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Barış Erman, konuyla ilgili önemli...
Haber: Taha Ahmet Özel Adana Barosu’nun Kadın Hakları Alanında Yasalar ve Uygulamaları konulu çevrim içi yayınına katılan Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez, hukuk alanında kadın erkek eşitliği için...