2002 yılından itibaren hâkim, savcı ve yargı çalışanı sayısının uluslararası standartlara ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Diğer yandan yalnızca sayısal yetersizliğin giderilmesi için değil eğitim çalışmalarının etkinliğinin artırılması için de büyük çaba sarf edilmiştir. Yargı alanında önemli bir kurumsal...
1 -GİRİŞ 2- ZİYARETİN AMACI 3- YAPILAN GÖRÜŞMELER Eski Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Yardımcısı ile Görüşme Adalet Bakanlığında Yapılan Görüşme Gazze Barosu Genel Sekreteri ve Baro Yöneticileri ile Görüşme Parlamentoyu Ziyaret ve Parlamento Başkanı ile Yapılan Görüşme İHH Gazze Bürosunu...
Yapılması planlanan Avukatlık Çalıştayı için Türkiye Hukuk Platformu tarafından hazırlanan, farklı ülkelerdeki avukatlık sistemlerinin özelliklerine yer verilen ve Türkiye'deki avukatlık sistemine dair değerlendirmeler ile önerilerin yer aldığı raporun tamamına aşağıdan ulaşılabilir.
BİRİNCİ BÖLÜM MISIR ZİYARETİNİN GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ MISIR ZİYARETİNİN GEREKÇESİ MISIR ZİYARETİNİN HEDEFLERİ İKİNCİ BÖLÜM MISIR’DA SİYASİ DURUM MISIR TARİHİNDE BİR İLK; SEÇİMLE GELMİŞ BİR CUMHURBAŞKANI ASKERİ DARBE SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TARAFLARLA GÖRÜŞMELER DARBEYE DESTEK VEREN BAZI KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER A-DR. ABDURRAHMAN SEYYİD B-...
Amerika Birleşik Devletleri'nde Avukatlık Sistemi Nasıl? ABD’de avukat olabilmek için eğitim süreci lise hayatından sonra genellikle yedi yıllık bir eğitim süreci gerektirmektedir. Bu yedi...
Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve Kanunla verilen diğer görevleri yaparlar. Tarafsız, bağımsız ve meslekî yetkinlikleri güçlü bir noterlik sistemi, hukukî hizmetlerin daha sorunsuz ifasında rol alarak ihtilafları azaltır. Toplumsal...
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Almanya'da avukatlık sistemi nasıl? Alman hukuku avukat olabilmeyi, yargıç olabilme hakkına...
Raportör: Av. Yasin Şamlı 41 yıl öce işlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle 12 Kişinin İdamla Yargılandığı, baskı gözaltı ve işkenceler olduğu, Cemaati İslami mensubu yaklaşık 5.500 kişinin gözaltına alınıp ve çok sayıda insanın tutuklandığı haberlerinin alınması...
Günümüzde dünya genelinde klasik ve mevzuata dayalı teftiş sisteminden, yol gösterici ve çözüm üreten performans odaklı denetim sistemine doğru bir geçiş gözlenmektedir. Ülkemiz yargı alanında bilgi teknolojilerini her boyutuyla kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Bu gelişimin doğal sonucu olarak...
Plan dönemi içinde adalete erişim alanında da önemli adımlar atılmıştır. Hukuk yargılamalarında adli yardım hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için başvuru yolları Hukuk Mukamemeleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak kolaylaştırılmış, bilgiye erişim kapsamında www.hukukiyardim.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli hukuki bilgilere tarafların ulaşımı...