Fransa'da avukatlık sistemi nasıl? Fransa’da avukatlık yapabilmek için her şeyden önce bir hukuk fakültesi diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Aynı zamanda diploma sahibi olmak tek...
Günümüzde dünya genelinde klasik ve mevzuata dayalı teftiş sisteminden, yol gösterici ve çözüm üreten performans odaklı denetim sistemine doğru bir geçiş gözlenmektedir. Ülkemiz yargı alanında bilgi teknolojilerini her boyutuyla kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Bu gelişimin doğal sonucu olarak...
Yargı etiği konusunda uluslararası alanda genel kabul görmüş temel prensipleri içeren “Bangalore Yargı Etiği İlkeleri” HSYK tarafından 27 Haziran 2006 gün ve 315 sayılı karar ile tavsiye edilmiştir. Ayrıca savcılar için etik ve davranış biçimlerine ilişkin Avrupa...
BANGSAMORO I. Moro (Mindanao) Adasının Coğrafi Konumu II. Moro (Mindanao) Adasının Bu günkü Sosyal ve Demografik Yapısı III. Moro’luların Ekonomik Durumu IV. Tarihi Süreç A. Moro (Mindanao) Adasının Kısa Tarihi B. Moro’lu Müslümanların İşgalcilere (İspanyollar – Amerikalılar-Japonlara) Karşı Direnişi C. Filipinler Devletine...
Adli süreç ve hizmetleri elektronik ortama taşıyacak ve öncelikle yargı organları arasında bilgi ağını oluşturacak e-adalet sisteminin kurulması için Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) donanım ve yazılım altyapısı tamamlanmış olup, sistemin daha da etkin hale getirilmesi için çalışmalara...
Ceza infaz sisteminde suçluların topluma kazandırılmaları hedefi doğrultusunda birçok yenilik gerçekleştirilmiştir. Çocuklara özgü oluşturulan “Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi“ ile her bir çocuk için ayrı bir iyileştirme programı oluşturulmaktadır. Ayrıca çocuklar için eğitimevleri kurularak yaygınlaştırma çalışmaları devam ettirilmektedir. Çocuklar dışındaki mahkumlar için...
Yargı-medya ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve yargı-basın sözcülüğü kurumunun etkin bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla ”Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi“ Projesi başlatılmıştır. Projenin hedefi, yargının bağımsızlığı ilkesi ve masumiyet karinesi çerçevesinde yargısal faaliyetler hakkında sağlıklı bilgi...
Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve Kanunla verilen diğer görevleri yaparlar. Tarafsız, bağımsız ve meslekî yetkinlikleri güçlü bir noterlik sistemi, hukukî hizmetlerin daha sorunsuz ifasında rol alarak ihtilafları azaltır. Toplumsal...
Çocuk Koruma Kanunu ile Çocuk Hakları Sözleşmesinin temel ilkeleri güvence altına alınmıştır. Önümüzdeki dönemde çocukların “yüksek yararını” gözetmek ve onların “iyi olma hâlini ve esenliklerini destekleyici” stratejileri geliştirmek öncelikli alanımız olmaya devam edecektir. Bu kapsamda çocuğun yüksek yararı...
BİRİNCİ BÖLÜM MISIR ZİYARETİNİN GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ MISIR ZİYARETİNİN GEREKÇESİ MISIR ZİYARETİNİN HEDEFLERİ İKİNCİ BÖLÜM MISIR’DA SİYASİ DURUM MISIR TARİHİNDE BİR İLK; SEÇİMLE GELMİŞ BİR CUMHURBAŞKANI ASKERİ DARBE SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TARAFLARLA GÖRÜŞMELER DARBEYE DESTEK VEREN BAZI KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER A-DR. ABDURRAHMAN SEYYİD B-...