Yargı-medya ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve yargıya olan güvenin arttırılması ile temel özgürlüklerin güçlendirilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan ”Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi“ başlıklı Avrupa Birliği Projesinin hedefi, yargının bağımsızlığı ilkesi ve masumiyet karinesi çerçevesinde yargısal...
2802 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre hazırlanmış olan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 2nci maddesi “Adalet teşkilâtı bulunan yerler, coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumları; mahrumiyet dereceleri ile ulaşım,...
Temel hak ve özgürlüklerin korunarak geliştirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Daire Başkanlığı Kanunla kendine verilen görevlerin yanı sıra AİHM tarafından Türkiye hakkında verilen kararların tamamını, diğer ülkeler hakkında verilen kararların ise önemli olanlarını...
Ceza infaz sisteminde suçluların topluma kazandırılmaları hedefi doğrultusunda birçok yenilik gerçekleştirilmiştir. Çocuklara özgü oluşturulan “Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi“ ile her bir çocuk için ayrı bir iyileştirme programı oluşturulmaktadır. Ayrıca çocuklar için eğitimevleri kurularak yaygınlaştırma çalışmaları devam ettirilmektedir. Çocuklar dışındaki mahkumlar için...
İlim Kültür Eğitim (İLKE) Vakfı tarafından yayımlanan 2019 Hukuk İzleme Raporu’nda adli yargıda ceza hukukuyla irtibatlı mercilerin kararları üzerinden Türkiye’de ceza hukukunun küçük ölçekte bilançosu “Ceza Hukuku” başlığı altında toplandı. 
Yargı mensuplarının uyması gereken temel etik değerler yargı camiasının öteden beri tartıştığı temel alandır. Adil yargılanma hakkı kapsamında; yargılamaların bağımsız, tarafsız ve etkin bir şekilde yapıldığına dair gerek davanın taraflarında gerekse kamuoyunda kuvvetli bir inancın olması bir zorunluluktur....
İstikrarlı, basitleştirilmiş ve öngörülebilir prosedürler yargının etkinliği ve verimliliğinin sağlanmasında önem taşımaktadır. Bu kapsamda soruşturmalarda rehber ilkelerin belirlenmesi etkinlik ve verimliliğin güçlendirilmesi ile adalete güven duygusunun pekişmesine yardımcı olacak değerli bir enstrümandır. Her suç türüne göre soruşturma aşamalarının belirlenmesi,...
Raportör: Av. Tarek Chindeb 2011 yılında patlak veren Mısır Devrimi’nden bu yana birçok değişiklik meydana geldi. Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle Askerî Konsey ülke yönetimine el koydu ve bu dönem boyunca, Muhammed Mahmut olayı gibi sivillere...
İspanya'da avukatlık sistemi nasıl? İspanya’ da avukat olabilmek için şu koşulları sağlamak gerekmektedir;İspanyol vatandaşı veya diğer bir AB üyesi ülke vatandaşı olmak,Avukatlık yapmaya engel...
Önümüzdeki dönemde yargı yollarındaki çok başlılık tartışmaya açılacaktır. Bu hedef doğrultusunda kamuoyunda oluşacak konsensüs neticesinde Anayasa ve ilgili diğer mevzuatta değişiklikler yapılarak ülkemizdeki yargı yolları çeşitliliğinin sadeleştirilmesi düşünülmektedir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemi konusunda kamuoyunda farkındalığın artırılması Bağımsızlık ve tarafsızlığın...