Fransa'da avukatlık sistemi nasıl? Fransa’da avukatlık yapabilmek için her şeyden önce bir hukuk fakültesi diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Aynı zamanda diploma sahibi olmak tek...
Ülkemizdeki çok başlı yargı sistemi yargı aktörleri arasında kurumsal işbirliği yapma imkânını da zorlaştırmaktadır. Bilgiye ulaşımın kolaylaşması, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, artan nüfus ve göç nedeniyle oluşan insan sayısındaki artış birçok hukuksal sorunu da beraberinde getirmiştir....
Türkiye Barolar Birliği CMK Komisyonu tarafından baroların CMK merkezlerinin temsilcilerinin katılımıyla 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen CMK Görevlendirme ve Uygulamalarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayına ait rapor yayımlandı. CMK...
Raportör: Av. Tarek Chindeb 2011 yılında patlak veren Mısır Devrimi’nden bu yana birçok değişiklik meydana geldi. Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle Askerî Konsey ülke yönetimine el koydu ve bu dönem boyunca, Muhammed Mahmut olayı gibi sivillere...
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Almanya'da avukatlık sistemi nasıl? Alman hukuku avukat olabilmeyi, yargıç olabilme hakkına...
Yargı Reformu’nun önemli bir unsurunu da icra ve iflas sisteminin etkinleştirilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında bir Daire Başkanlığı kurulmuştur. İcra ve iflas sisteminde görev yapan personel sayısının artırılması da etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmalardan biridir. Bunların yanı...
Raportör: İsmail Cengiz ve Abdurrahman Savaş Günümüzde bizim tarihi, kültürel adıyla “Doğu Türkistan” olarak tanıdığımız “Uygur Özerk Bölgesi” olarak adlandırılan bölgenin hukuki durumu hakkında olsun, iddia edilen insan hakları ihlalleri ile ilgili olsun, genel anlamda net...
Avusturya'da avukatlık sistemi nasıl? Avusturya’da avukat olabilmek için öncelikle bir hukuk fakültesinden mezun olmak ve bunun ardından 5 yıllık bir mesleki eğitimden geçmek gerekmektedir....
Ceza infaz sisteminde suçluların topluma kazandırılmaları hedefi doğrultusunda birçok yenilik gerçekleştirilmiştir. Çocuklara özgü oluşturulan “Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi“ ile her bir çocuk için ayrı bir iyileştirme programı oluşturulmaktadır. Ayrıca çocuklar için eğitimevleri kurularak yaygınlaştırma çalışmaları devam ettirilmektedir. Çocuklar dışındaki mahkumlar için...
BANGSAMORO I. Moro (Mindanao) Adasının Coğrafi Konumu II. Moro (Mindanao) Adasının Bu günkü Sosyal ve Demografik Yapısı III. Moro’luların Ekonomik Durumu IV. Tarihi Süreç A. Moro (Mindanao) Adasının Kısa Tarihi B. Moro’lu Müslümanların İşgalcilere (İspanyollar – Amerikalılar-Japonlara) Karşı Direnişi C. Filipinler Devletine...