Raportör: Av. Tarek Chindeb 2011 yılında patlak veren Mısır Devrimi’nden bu yana birçok değişiklik meydana geldi. Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle Askerî Konsey ülke yönetimine el koydu ve bu dönem boyunca, Muhammed Mahmut olayı gibi sivillere...
Adalet hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı adalete erişim olanaklarını geliştirmekte ve dolayısıyla hukuk devletinin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Ülkemizde e-devletin önemli bileşenlerinden biri olan UYAP bir fikir olarak ortaya çıktığı 2000’li yılların başından itibaren çok büyük gelişme kaydetmiştir....
Fransa'da avukatlık sistemi nasıl? Fransa’da avukatlık yapabilmek için her şeyden önce bir hukuk fakültesi diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Aynı zamanda diploma sahibi olmak tek...
Sosyal ve ekonomik ilişkilerin karmaşıklaşması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hukuk sistemlerine yansıması sonucu yeni uyuşmazlıklarla karşılaşılan bir dönemde, mahkemelerin mevcut yapısının, yargılama usullerinin ve yetki alanlarının aynı kalmasının beklenilmesi güçtür. Yargı sistemi ve mahkemelerin teşkilâtlanmasında, ülkelerin toplumsal ve...
Yargı bağımsızlığı hukuk devletinin bir ön şartı ve aynı zamanda adil yargılanma hakkının da teminatıdır. Bağımsızlık hâkimlere tanınan bir ayrıcalıktan öte hak arama yollarına başvuran tarafların beklentilerini karşılamak üzere ihdas edilmiştir. Hâkim karar verirken bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Bağımsızlık bir takım...
İtalya'da avukatlık sistemi nasıl? İtalya’da avukat olabilmek için iki yol mevcuttur. Bunlardan birincisi, bir avukat yanında iki yıl süre ile staj yapılmasıdır. Bu sırada...
Yüksek mahkemelerden Anayasa Mahkemesi ile Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının tamamı Resmi Gazete’de ve ayrıca internet ortamında yayımlanmakta, Yargıtay ve Danıştay’ın verdiği kararların ise sadece emsal nitelikte olanlarının yayımlanması ile yetinilmektedir. Bu durum ise yargı profesyonelleri ve diğer ilgililerin kararları...
2802 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre hazırlanmış olan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 2nci maddesi “Adalet teşkilâtı bulunan yerler, coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumları; mahrumiyet dereceleri ile ulaşım,...
Danimarka'da avukatlık sistemi nasıl? nullDanimarka’da avukatlık yapabilecek kişilerin öncelikle hukuk fakültesini bitirmiş olmaları ve AB vatandaşı olması gerekmektedir.Danimarka’da Avukatlar, hukuk firması olarak tek tüzel kişilik altında,...
Ceza infaz sisteminde suçluların topluma kazandırılmaları hedefi doğrultusunda birçok yenilik gerçekleştirilmiştir. Çocuklara özgü oluşturulan “Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi“ ile her bir çocuk için ayrı bir iyileştirme programı oluşturulmaktadır. Ayrıca çocuklar için eğitimevleri kurularak yaygınlaştırma çalışmaları devam ettirilmektedir. Çocuklar dışındaki mahkumlar için...