Kırklareli Barosunun Kuruluşu Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında çıkarılan Avukatlık Kanununun getirdiği yenilikler arasında Baroların kurulması da mevcuttur.Kanunun yayınlanmasından çok kısa süre sonra Edirne Bölge Barosu kurulmuştur.Bölge Barosuna,Edirne-Tekirdağ-Kırklareli İllerinde Avukatlık yapan Avukatlar kayıtlarını yaptırmışlardır.1953 yılında Kırklareli...
Baro Kuruluşu Trabzon Barosu 1923 yılında kurulmuştur. Eski mahkeme ilamlarında Trabzon Barosunun kuruluşundan çok önce görev yapan vekil ve avukatlardan söz edilmektedir. Bu Avukatların Cumhuriyet öncesinde meslek örgütü oluşturduklarına ilişkin bilgiye ulaşılamamıştır. Trabzon Barosunun İlk Baro Başkanı Avukat...
Kocaeli Barosu Kuruluşu Kocaeli Barosunun  17 Kasım 1938’de kurulduğu resmi olarak kabul edilmekle beraber, 2006 ve 2007 yılı itibariyle Mevzuatı Araştırma Komisyonu ve Av. Ender Kamil Boyaci tarafından yapılan araştırmalar neticesinde; Kocaeli Barosunun kuruluş tarihinin çok daha eski...
Tunceli Barosu 2001 yılında kurulmuştur. Baro Yönetim Kurulu Baro Başkanı: Av. Hasan Özcan Başkan Yardımcısı: Av. Eylem Cevahir Genel Sekreter: Av. Adnan Çetin Sayman: Av. Özden Eren Başkavak Gün Yönetim Kurulu Üyesi: Av. Uğur Yeşiltepe Avukat Sayısı Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2014 verilerine göre...
Uşak Barosu 1956 yılında kurulmuştur. Baronun ilk başkanlığını  Av. Adnan Çalıkoğlu yapmıştır. Baro Yönetim Kurulu Baro Başkanı: Av. Baki Kantar Başkan Yardımcısı: Av. Muhterem Sayan Genel Sekreter: Av. Kazım Kuşcu Sayman: Av. Alettin Yıldırım Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Özay Vural ,Av....
Kuruluş Amasya ilindeki avukatlarımız Çorum iline bağlı olarak mesleki faaliyetlerini devam ederken sayıları 15’in üzerine çıkınca Amasya ilinde Baro teşkilatının kuruluş çalışmalarına başlamışlardır. Nihayet 26 Ocak 1959 tarihinde ilk Genel Kurul toplantısı yapılarak Baro organları oluşturulmuş...
Avukat Sayısı Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2014 verilerine göre Aksaray Barosu, 55’i kadın olmak üzere 197 kayıtlı avukata sahip. Aksaray Barosu Yönetim Kurulu Aksaray Barosu Başkanı: Av. Levent Bozkurt Başkan Yardımcısı: Av. Ahmet Ramazan Yiğidim Genel Sekreter: Av. Dilruba Ece Özbay Sayman: Av. Murat Korkmaz Yönetim Kurulu...
Avukat Sayısı Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2014 verilerine göre Ağrı Barosu, 19’u kadın olmak üzere 87 kayıtlı avukata sahip. Ağrı Barosu Yönetim Kurulu Ağrı Barosu Başkanı: Av. Ali Artuk Başkan Yardımcısı: Av. Bora Çoktin Genel Sekreter: Av. Berna Yaman Sayman: Av. Sedat Karaoğlan Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Kader...
Kuruluş Bursa Barosu 1325 tarihinde teessüs etmiştir. 2009 yılında 100‘üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Bursa Barosu, tarihten gelen sorumluluğunun bilinci içinde, Cumhuriyetin temel esaslarına ve ATATÜRK ilkelerine bağlı kalarak görevini sürdürmektedir. Bursa Barosu Yönetim Kurulu: Bursa Barosu...
Kuruluş 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan "Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak çalıştığının anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirir." maddesi gereğince 1950 yılında İzmit barosundan ayrılarak kurulmuştur. Bolu Barosu Yönetim...