İstanbul Aydın Üniversitesi ülkemizde ve dünyada yaptıkları bilimsel çalışmalarla ün kazanmış deneyimli akademik kadrosu, İstanbul’un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir ve kampüs üniversitesidir. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin, Avrupa Komisyonu’nun AKTS (Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi)...
2011 - 2012 eğitim- öğretim yılında eğitime başlayan Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014-2015 öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. İngilizce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere 5 yıllık eğitim verilen Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde öğrencilerin çeşitli faaliyetlerde...
2003-2004 akademik yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ilk mezunlarını 2006-2007 akademik yılında verdi. Sokrates-Erasmus Programı ile Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle öğrenci değişimi gerçekleştiren hukuk fakültesinde Türk hukukuna ilişkin zorunlu temel dersler Türkçe, yabancı...
4142 sayılı Yasa ile 1996 yılında kurulan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2001 yılından bu yana Ataşehir’de bulunan 26 Ağustos Yerleşkesi'nde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Tam, yarı-destek burslu ve bursuz olmak üzere toplam 150 öğrenci kontenjanı bulunan Yeditepe Üniversitesi Hukuk...
28 Mart 1997 tarih ve 97/9515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulan Hukuk Fakültesi, ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. Hukuk Fakültesi kurucu dekanı Profesör Uğur Alacakaptan'dır.  İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni...
55 bin TL ile Türkiye'nin en yüksek kayıt ücretine sahip hukuk fakültesi, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 yılında kuruldu. Hukuk alanında, kamu hukuku ve özel hukukun tüm temel konularının bilgisi İngilizce zorunlu dersleri içerecek şekilde öğrencilere sunuluyor. Sadece müfredat...
Eğitim dili Fransızca olan Galatasaray Üniversitesi (GSÜ), bir devlet üniversitesidir. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim dili Türkçe olup diğer içerikler Fransızca'dır. İngilizce, zorunlu ikinci dil olarak gösterilmektedir. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 50 kişilik kontenjanının 25'i Türkiye ile...
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 07.01.2011 tarihinde, 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre 2011/1315 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Öğrencilerin normal lisans derslerinin yanında hukuk Almancası ve hukuk Fransızcası dersleriyle ikinci yabancı bir dili öğrenme şansını da...
2000 - 2001 öğretim yılında faaliyetlerine başlayan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ders programlarında uluslararası hukuka geniş yer vermekte, Avrupa'da hukuk fakülteleri ile ilişkiler kurmakta ve Amerikan hukuk fakülteleri ile anlaşmalar yapmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) kontenjanı:...
3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla kurulan Akdeniz Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan "Alanya Reisoğlu Hukuk Fakültesi"nin adı 28 Mart 1993'te 'Alanya Hukuk Fakültesi' olarak değiştirildi. Bakanlar Kurulu Kararı ile 21 Ocak 2002 tarihinde Alanya Hukuk Fakültesi ifadesinden...