Doç. Dr. Hüseyin Aydın imzasını taşıyan Asırlık Gece, 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında gerçekleşen birçok olayı, deliller ve belgeler ışığında bütüncül bir yaklaşımla ele almakta ve aydınlatmaktadır. Turkuvaz Kitap etiketiyle yayımlanan 424 sayfalık kitapta cevap aranan...
Bu kitabın konusu; haksız olarak zarar görenlerin, zararlarının tazmin edilmesi ve giderilmesidir. Kişilerin, mal ve canına verilen zararların karşılanmasıdır. Malvarlığında oluşan zararın (eksilme ve bozulmanın), piyasada oluşan bir değeri olduğu halde insana verilen zararların piyasada oluşan...
Halûk Perk'in Namık Gedik arşivinden yararlanılarak hazırlanan; yeni bilgi ve bulguları içeren 27 Mayıs'ın İlk Şehidi Dâhiliye Vekili Dr. Namık Gedik isimli eser, Şafak Tunç ve Güngör Göçer'in kaleme aldığı metinlerden oluşmakta. Gedik'e ait...
Elinizdeki bu çalışma, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırlanan yüksek lisans tezine dayanarak oluşturulmuştur ve konusu bir Türk şirketin taraf olduğu tahkim yargılamasında tartışılan meselelerden esinlenerek...
Bu çalışmalarda yasalarda değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY'nın kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülecek davalar anlatılmaya çalışılmıştır. İş bu (15) nolu kitapta İcra ve...
1982, 1961, 1924, 1921, 1876 Anayasaları, TBMM İçtüzüğü, Siyasi Parti, Seçim ve Halkoylamasına Dair Kanunlar, Anayasa Mahkemesi ve HSYK Kanunları, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkına Dair Kanunlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi...
Elinizdeki eser, yeni bir alan olarak günümüzde artık daha sık bir biçimde karşımıza çıkan çevre hukukunun temel konularını ele almayı amaçlamaktadır. Kitabın Künyesi: Yazar: Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık ISBN: 978-605-152-249-4 Baskı tarihi: 2015-Mayıs Cilt: Amerikan Cilt Boyut:...
Tamamı çözümlü olduğu için büyük ilgi gören Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının güncellenmiş ve genişletilmiş ikinci baskısı Seçkin Yayıncılık etiketiyle  yayımlandı. Kitapta Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan Akcan, Alaaddin Egemenoğlu...
Hasan Önal'ın kaleme aldığı Anayasa Mahkemesi Yargılanıyor kitabı, Arı Sanat Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. 'Adalet Mülkün Temelidir' kapak yazısıyla okurların karşısına çıkan kitabın basın bülteninde şu ifadelere yer veriliyor: ….Kararda aynen şu ifadelere yer verilmiştir.,...
Darbe Bibliyografyası'nda hem Türkçe hem İngilizce darbeler konulu kitaplar, kitap bölümleri, makaleler ve lisansüstü tezler yer almaktadır. Araştırmacılar için rehber niteliğinde olan eser, basılı eserler ile dijital ortamlarda yer alan indekslerin taranmasıyla hazırlandı. Ayrıca yabancı...