Hukukun toplumlar, ülkeler ve dünya barışı için taşıdığı önemin vurgulandığı 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü, 10 Temmuz 1967’de Cenevre’de düzenlenen “Hukuk Yoluyla Dünya Barışı Konferansı”nda belirlendi. Dışişleri Bakanlığı girişimleriyle Türkiye’de de 10 Temmuz’un “Dünya Hukuk Günü” olarak kabul edilmesi Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.


10 Temmuz Dünya Hukuk Günü’nün Önemi

Hukuk, bireysel hakları korumakla kalmaz, aynı zamanda toplumların ve ulusların barış içinde bir arada yaşaması için de zemin hazırlar. Hukuka bağlılık ve kurallara uymak, barışın temel şartıdır. Bir ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanması, demokrasinin işleyebilmesi, insan haklarının eşit şekilde korunması ve devletin laiklik ilkesine dayanması esastır. Laik olmayan yönetimlerde ayrımcılıklar önlenemez ve demokratik bir yaşam biçimi mümkün olmaz.

Bu açıdan her yıl 10 Temmuz’da kutlanan Dünya Hukuk Günü hukukun üstünlüğünü, demokratik ve adil bir devlet anlayışını savunarak farkındalık yaratmayı amaçlamakta; toplumu ve devleti ilgilendiren önemli bir alan olan hukukun, yasama, yürütme ve yargı organlarının iş birliğiyle işlemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Dünya Hukuk Günü, barış ve adalet için hukukun önemini hatırlatarak, daha adil ve yaşanabilir bir dünya inşa etmemize katkıda bulunmaktadır.

Daha adil ve barışçıl bir dünya inşa etme taahhüdünün yenilenmesi için bir fırsat olan 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü, tüm hukukçulara ve hak eşitliğine inanan vatandaşlara kutlu olsun.