Güncel Gelişmeler Işığında Kara Paranın Aklanması

Etkinlik, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü Ceza Hukuku Departmanı tarafından düzenlenmektedir.