HMK Uygulamaları

Eğitim, Türkiye Barolar Birliği ve Batman Barosu tarafından düzenlenmektedir.