İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu 4

Düzenleyen:

İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu 4, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Program takvimi:

 • Son başvuru tarihi: 18 Mayıs Cuma Saat 18.00
 • Yaz Okulu Tarihi: 16-24 Temmuz 2018

Yer:

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Yerleşkesi

İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunda ele alınacak konular

 • Anayasada temel hak ve özgürlükler
 • Avrupa Konseyi’nde insan haklarının korunması
 • Barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü
 • Birleşmiş Milletler’de insan haklarının korunması
 • Çevre hakkı
 • Çocuk hakları
 • Engelli hakları
 • Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı
 • İfade özgürlüğü
 • İnsan hakkı olarak çalışma hakları
 • İnsan hakları hukuku ve hak koruma mekanizmaları
 • İnternet özgürlükleri
 • İş dünyası ve insan hakları
 • İşkence ve kötü muamele yasağı
 • Kadının insan hakları ve kadına karşı şiddet
 • Kent hakkı
 • LGBTİ+ hakları
 • Mülteci hakları
 • Onarıcı adalet
 • Yaşam hakkı
 • Yerel yönetimler ve insan hakları

Yaz okulu ayrıntıları:

 • Yaz Okuluna 2018-2019 güz döneminde 3. veya 4. sınıfta okuyacak olan ve 2017-2018 bahar döneminde 4. sınıfta okumakta olan Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğrencileri başvurabilir.
 • Kontenjan 30 kişiyle sınırlıdır.
 • Yaz Okulunun öğretim kadrosu İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve insan hakları alanında çalışan akademisyenler ve uygulayıcılardan oluşuyor.
 • öğretim kadrosu tarafından yapılacak sunumlarda mevcut insan hakları sorunlarının tartışmaya açılması sağlanacak ve katılımcılara, edindikleri bilginin nasıl hayata geçirileceğine dair ipuçları verilecek. Programda ayrıca sivil toplum kuruluşları temsilcileri insan hakları savunuculuğu deneyimlerini paylaşacaklar.
 • Katılım belgesi sunulacaktır.
 • Yaz Okuluna katılım ücretsizdir.  Şehir dışından gelecek katılımcıların yol ve konaklama masrafları kendileri; program kapsamındaki ikram ve yemekler İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından karşılanacaktır.

İletişim / Başvuru:

 • Başvuru formu
 • Doldurulan başvuru formunun öğrenci transkripti (resmi not dökümü) ile birlikte seda.peker@bilgi.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.