İnsan Hakları Savunucularının Korunması Konferansı

Düzenleyen:

İnsan Hakları Savunucularının Korunması Konferansı, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

2 Mart Cumartesi, Saat: 15.00 – 17.45

Yer:

İstanbul Barosu Kültür Merkezi 4. Kat / Tünel / Beyoğlu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
 • Av. Tankut Soykan
 • Ruhat Sena Akşener
 • Av. Tuğçe Duygu Köksal
 • Dr. Öğr. Üyesi Öznur Sevdiren
 • Av. Benan Molu

Konular:

 • İnsan Hakları Savunucularına İlişkin Uluslararası Mevzuat ve Koruma Mekanizmalarının Gelişimi
 • İnsan Hakları Savunuculuğu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • İnsan Hakları Savunuculuğundan Sanıklığa: Ceza Hukuku Perspektifinden İnsan Hakları Mücadelesi
 • Uluslararası Yargı Mekanizmasında İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Güvenceler ve Türkiye Karşılaştırması

Etkinlik ayrıntıları:

 • Etkinliğe katılım ücretsiz.
 • Katılım belgesi / sertifika verilmemekte.

İletişim:

 • ihm@istanbulbarosu.org.tr