15. Dünya Usul Hukuku Kongresi

15. Dünya Usul Hukuku Kongresi, Uluslararası Usul Hukuku Derneği’nin organizasyonuyla İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

4 gün sürecek kongrenin ilk gününde ‘Özel Hukuk ve Ceza Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Yolları’ ve ‘Miktar Olarak Küçük Uyuşmazlıklar ve Basit Yargılama Usulü’ tartışmaya açılacak. ‘Dolaşım Hakkına İle İlgili Özel Hukuka İlişkin Kısıtlamalar’ ve ‘Şahsi Nitelikte Zorlayıcı Kararlar’ başlıkları üzerine konuşulacak ikinci günün ardından ‘Kurumsal Reformlar’ ve ‘Yargısal Yollar’ masaya yatırılacak. Kongredeki tüm konuşmalar sırasında İngilizce, Fransızca, Türkçe ve İspanyolca simultane çeviri yapılacaktır.

Bu yıl İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 15. IAPL Dünya Kongresi Organizasyon Komitesi’de şu isimler yer alıyor:

Prof. Dr. Hakan Pekcanitez (Chairman)
Prof. Dr. Muhammet Özekes
Prof. Dr. Oğuz Atalay
Doç. Dr. Murat Atali
Doç. Dr. Ali Yesilirmak
Yrd. Doç. Dr. Nur Bolayır
Yrd. Doç. Dr. Cemil Simil
Yrd. Doç. Dr. Evrim Erişir
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık

Kongre boyunca konuşacak isimler ve ele alınacak konular ise şöyle:

25 Mayıs 2015 / Pazartesi
GEÇİCİ YARDIM
Birinci Konuşmacı: Prof. Richard Marcus / Hastings College of Law
İkinci Konuşmacı: Prof. Dr. Teresa Wambier / Sao Paolo University

26 Mayıs 2015 / Salı
ÖZEL HUKUK VE CEZA HUKUKUNDA GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA YOLLARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Loïc Cadiet
Birinci Konuşmacı: Prof. Dr. Muhammet Özekes / Gediz and Dokuz Eylül University
İkinci Konuşmacı: Prof. Dr. David Bamford / Flinders University (South Australia)

MİKTAR OLARAK KÜÇÜK UYUŞMAZLIKLAR VE BASİT YARGILAMA USULÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ada Pellegrini
Birinci Konuşmacı: Prof. Dr. Xandra Kramer / Erasmus University Rotterdam
İkinci Konuşmacı: Prof. Dr. Shusuke Kakiuchi / Tokyo University

27 Mayıs 2015 / Çarşamba
DOLAŞIM HAKKI İLE İLGİLİ ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN KISITLAMALAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ejder Yılmaz
Birinci Konuşmacı: Prof. Dr. Soraya Amrani Mekki / Paris West University Nanterre La Défense
İkinci Konuşmacı: Prof. Dr. Dirk van Heule / Antwerp University (Dean)

ŞAHSİ NİTELİKTEKİ ZORLAYICI KARARLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk Öztek
Birinci Konuşmacı: Prof. Antony TH Smith / Victoria University of Wellington (Dean)
İkinci Konuşmacı: Prof. Dr. Teresa Armenta Deu / Gerona University

28 Mayıs 2015 / Perşembe
KURUMSAL REFORMLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Baki Kuru
Birinci Konuşmacı: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez / Galatasaray University
İkinci Konuşmacı: Prof. Eduardo Oteiza / Universidad La Plata

YARGISAL YOLLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasuhei Taniguchi

Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği tarafından da desteklenen 15. Dünya Usul Hukuku Kongresi ile ilgili daha detaylı bilgi için etkinliğin resmi internet sitesi ziyaret edilebilir: http://www.iapl2015.org/