Sempozyum, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.
Sempozyum, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.
Sempozyum, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.
Sempozyum, İstanbul Gedik Üniversitesi ile Spor Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.
Ankara Medipol Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen “Öğrenci Sempozyum Serisi I” bilimsel toplantıların ilki olan "Güncel Hukuki Sorunlar Sempozyumu", 16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sempozyum, hukuk fakültesi öğrencilerine ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilere, kamu hukuku...
Sempozyum, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Hukuku Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu’nun onuncusu Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, İstanbul Daru’l-Fünûn İlahiyat Vakfı, İlim Yayma Vakfı ve Ensar Vakfının desteğiyle 31 Ekim-1...
Sempozyum, İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenmektedir.
Sempozyum Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Universitat Augsburg University ve Kayseri Barosu tarafından düzenlenmektedir. Kayıt Formu
Sempozyum İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi hukuk fakülteleri tarafından düzenlenmektedir.
Sempozyum, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenmektedir.