2. Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Sorunlar Sempozyumu

Düzenleyen:

2. Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Sorunlar Sempozyumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

21 Nisan 2017; Saat: 08.45 – 17.00

Yer:

AKÜ Ahmet Necdet Sezer Yerleşkesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bayraklı
 • Prof. Dr. Bilge Öztan
 • Yrd. Doç. Dr. Damla Gürpınar
 • Yrd. Doç. Dr. Senar Çağırgan Tuncer
 • Yrd. Doç. Dr. H. Tolunay Ozanemre Yayla
 • Doç. Dr. İbrahim Ermenek
 • Yrd. Doç. Dr. Tolga Akkaya
 • Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Boran Güneysu
 • Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kılınç
 • Prof. Dr. Fırat Öztan
 • Yrd. Doç. Dr. Aytekin Çelik
 • Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri Gülerci
 • Yrd. Doç. Dr. Fatma Itır Bingöl
 • Prof. Dr. Şaban Kayıhan
 • Doç. Dr. Metin İkizler
 • Yrd. Doç. Dr. Aslı Tutucu
 • Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz
 • Yrd. Doç. Dr. Mesut Aygün
 • Yrd. Doç. Dr. Salimya Ganiyeva
 • Arş. Gör. Özlem Burdurlu

Semozyum konuları:

 • Mirastan Feragat Sözleşmesinin hükümden düşmesi ve özellikle en yakın ortak kökün alt soyu kavramına ilişkin değerlendirmeler
 • Türk Medeni Kanununda seçimlik mal rejimi olarak düzenlenen mal ortaklığı rejiminin değerlendirilmesi
 • Eşlerden birinin evlilik birliğinin giderlerine olağanın üstünde katkısı
 • Boşanma davasına hâkim usul ilkeleri ve bu kapsamda mahkemenin ve tarafların rolü
 • İş Mahkemeleri Kanunu tasarı taslağı gereğince iş davalarında zorunlu arabuluculuk
 • İstinaf incelemesi ve kapsamı
 • Kambiyo senetlerinin rehninden kaynaklanan sorunlar
 • Çek hukukundaki yeni gelişmeler bağlamında karşılıksız çek
 • 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun hukukumuza getirdiği yenilikler
 • Uygulamadan örneklerle sorunlu tüzük kuralları
 • Alman – İsviçre ve AB hukuku düzenlemeleri ışığında TTK 58/IV m. uyarınca internet hizmet sağlayıcısının haksız rekabetten doğan sorumluluğuna ilişkin karşılaştırmalı bir inceleme
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun mevzuatımıza sağladığı katkılar ve etkisi
 • 2007Tarihli Lahey Konvansiyonunun milletlerarası nitelikli nafaka alacaklarının tahsilinde getirdiği yeni düzen
 • Mavi kartlıların Türkiye’de görülen boşanma davalarında uygulanacak hukuk
 • Milletlerarası Ticari Tahkim Uygulamasında hakem ile tahkimin tarafları arasında ön görüşme yapılması

İletişim:

 • 02722281450 (4Hat)
 • hukuk@aku.edu.tr

Sempozyum Programı