3. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Düzenleyen:

3. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

21-21 Ekim 2017 – Saat: 09.00 – 19.00 / 10.00 – 16.00

Yer:

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salon

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Servet Bayındır
 • Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya
 • Dr. Merve Özdemir
 • Abdullah Demirci
 • Abdullah Küskü
 • Abdullah Onur
 • Adem Az
 • Ayşe Aktaş
 • Ayşe Yıldırım
 • Batuhan Buğra
 • Akartepe Birnur
 • Deniz Halime
 • Çınar Mehmet
 • Ali Fındık
 • Muhammed Ali Arslan
 • Murat Sarıtaş
 • Nazan Kapıcı
 • Neslihan Mervenur Vural
 • Numan Kocaoğlu
 • Şaban Kütük
 • Şahin Hancanov
 • Şeyma Akartepe
 • Şeyma Özdemir
 • Tuncay Sandıkçı
 • Ümmü Eymen Balbaba
 • Yasemin Çınar
 • Yasir Beyatlı

Sempozyum konuları:

 • İslam Borçlar Hukukunda Kabz-Sorumluluk İlişkisi
 • II. Meşrutiyet Dönemi Aile Hukukuna Dair Tartışmalar: Mansurizade Said ve İzmirli İsmail Hakkı Örneği.
 • Tekâfül Sisteminde Vekalet Ve Mudarabe Modelleri
 • Hermafroditizm Üzerine: Etik Problemler
 • Osmanlılar’da Şurût İlmi
 • Varlık Kiralama Şirketi (Vkş) Ve Fıkha Uygunluk Bakımından Teorik Çerçevesi
 • İbn Abidin’in Erken Ödeme İndirimi Yaklaşımı Işığında Katılım Bankaları İçin Alternatif Bir Yöntem Önerisi
 • Erken Dönem Hanefi Metinlerinde Îne Akdi
 • Simnânî’nin “Ravzatu’l-Kudât” Adlı Eseri ve Hanefi Edebü’l-Kâdî Literatüründeki Yeri
 • Azınlık Fıkhı Tartışmaları (Fiqh al-Aqaliyat)
 • 16. yy Osmanlı’sında Hukuki Hafıza (Belgelerin Delill Değeri)
 • Katılım Bankalarının Murabaha İşlemlerinde Malın Kabzı Meselesinin İslam Hukuku
 • Açısından Değerlendirilmesi
 • Hayvansal Yem Kaynağı Olarak Rendering Ürünlerinin Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi
 • Zâhid el-Kevserî’nin Fıkha Modern Yaklaşımlara Eleştirisi
 • Kanatlı Hayvanların Şoklama Yötemi ile Kesimi ve Fıkhî Hükümleri
 • Günümüzde yeni ekonomik şartlar ve değişen zenginlik oranlarına göre zekat nisapları nasıl belirlenecek?
 • Hekim Hatalarının İslam Hukukundaki Yeri
 • 16. Asrın Sonlarında Para ve Mübadele Meselelerine Dair Bir Fıkıh Risalesi: Risale fi’-Nükûd
 • Kanatlı Hayvanların Kuru ve Sulu Yöntemlerinin Fıkhi Açıdan Analizi
 • Malezya Hac Sandığı(Tabung Hajji)’nın İslami Finansa Katkıları
 • İbn Kemal Paşa’nın Fukaha Tasnifine Dair Bir Okuma Denemesi
 • İnsan Bedeni Kendisine Tuzak Kurar mı?: Transseksüalizm, Psikiyatrik ve Fıkhî Yaklaşım
 • GDO İhtiva Eden Gıda Maddelerinin Fıkıh İlmi Açısından Tahlili

İletişim / Bilgi: