6. Türkiye – KKTC Karşılaştırmalı Hukuk Öğrenci Semineri

Düzenleyen:

6. Türkiye – KKTC Karşılaştırmalı Hukuk Öğrenci Semineri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

15 – 16 Mart 2018

Yer:

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Konular:

 • Taşıyıcı Annelik
 • Hastanın Özerkliği
 • Hastanın Mahremiyeti
 • Hemşirelerin Hakları
 • Tıp Hukukunda Zorunluluk Hali
 • Tıbbi Bilirkişilik
 • Yatay ve Dikey İşbirliği
 • Hekimin İkinci İş Yasağı
 • Hekimin Tıbbi Özen ve Dikkat Yükümlülüğü
 • Dokümantasyon ve Sır Saklama Yükümlülüğü
 • Küçüğün ve Kısıtlının Rızası
 • Hastanın Yükümlülükleri
 • Hekimin Özerkliği
 • Hastanın Dava ve Şikayet Hakkı

İletişim:

 • zehra.dogan@ozyegin.edu.tr