6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu

Düzenleyen:

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

09 – 10 Mart 2017; Saat: 09.00 – 18.15

Yer:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sempozyum konuşmacıları:

 • Prof. Dr. Arzu Oğuz – Ankara Üniversitesi
 • Dr. İbrahim Yaşar – TÜRKPATENT Başkan Yardımcısı
 • Uğur G. Yalçıner – Patent ve Marka Vekilleri Derneği Başkanı
 • Prof. Dr. Sabih Arkan – Atılım Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hamdi Yasaman – Okan Üniversitesi
 • Dr. Elif Betül Akın – TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu – Atılım Üniversitesi
 • Gonca Ilıcalı – Sınai Mülkiyet Uzmanı
 • Levent Yavuz – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
 • Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik – Ankara Üniversitesi
 • Fatih Karahan – TÜRKPATENT Tasarımlar Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Ali Necip Ortan – Bahçeşehir Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Özgür Öztürk – İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Serkan Özkan – Sınai Mülkiyet Uzmanı
 • Doç Dr. Gül Okutan Nilsson – İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Eda Çataklar – İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Uğur Çolak – İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk D.
 • Av. Serdar Arıkan – Ankara Barosu
 • Fethi Merdivan – Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi
 • İlhami Güneş – İzmir Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi
 • Hülya Çetin – Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı
 • Adem Aslan – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
 • Av. Zerrin Eymirlioğlu – İstanbul Barosu
 • Dr. Ayşe Saadet Arıkan – TSÜAB Hukuk Müşaviri
 • Av. Türkay ALICA

Sempozyum konuları:

 • Türk patent ve marka kurumu
 • Patent ve marka vekilliği sistemi
 • Marka hukuku ilişkin temel yenilikler
 • Coğrafi işaretlere ilişkin temel yenilikler ve geleneksel ürün adları
 • Tasarım hukukuna ilişkin temel yenilikler
 • Tasarım tescil sürecine ilişkin temel yenilikler
 • Patent ve faydalı model hukuka ilişkin temel yenilikler
 • Patent ve faydalı model tescil sürecine ilişkin temel yenilikler
 • Çalışanların buluş ve tasarımlarında hak sahipliğine ilişkin temel yenilikler
 • Tecavüz davaları ve talepler
 • Marka hakkına tecavüz davalarında kullanmama def’i
 • İhtiyati tedbirler, hızlı imha prosedürü
 • Gümrük tedbirleri
 • Dava açılamayacak kişiler, tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava
 • Hakkın tüketilmesi
 • Önceki tarihli hakların etkisi

İletişim:

 • 0312 319 11 41
 • 0312 562 16 01