Kişinin Kendi Kaderini Tayin Hakkı Bağlamında Tıbbi Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu

Sempozyumu düzenleyenler:

Sempozyum, İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Topluluğu tarafından düzenlenmektedir.

Sempozyumun tarihi ve yeri:

Sempozyum 8 Mart 2016 Salı günü 13.00 – 17.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Sempozyum konu ve konuşmacıları:

  • Moderatör: Prof. Dr. Ömer Özkan – İstanbul Ticaret Ü. Hukuk Fak.
  • Ashley Vakası: Prof. Dr. Nevzat Alkan – İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fak.
  • Türk Hukuku Bakımından Sünnet Uygulamasının Değerlendirilmesi: Yrd. Doç. Barış Atladı – Türk – Alman Ü. Hukuk Fak.
  • Sırbistan ve Karşılaştırmalı Hukukta Ötanazi ve Uygulaması: Dr. Cand. Ivana Markovic – Belgrad Ü. Hukuk Fak.
  • Karadağ Hukukunda Ötanazi ve Uygulaması: Iva Simonovic – Karadağ Yargıtayı Stj. Hakimi
  • Bosna Hukukunda Ötanazi ve Uygulaması: Yrd. Doç. Assist. Prof. Goran SIMIC ph.D – Uluslararası Sarayevo Ü. Hukuk Fak.
  • AİHM Kararları Bağlamında Ötanazi Uygulaması: Arş. Gör. Erdem Külçür – İstanbul Ticaret Ü. Hukuk Fak.
  • Ötanazi Uygulamasının Türk Medeni Hukukundaki Kişilik Kavramı Açısından Değerlendirilmesi: Yrd. Doç. Dr. Ferhat Erçin – İstanbul Ü. Siyasal Bilgiler Fak.
  • Türk Ceza Hukuku Bakımından Ötanazi ve Uygulaması: Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız – İstanbul Ticaret Ü. Hukuk Fak.

Sempozyumun içeriği:

Özellikle dünyanın hemen hemen her ülkesinde uygulanması ve kabul edilmesi tartışılan “Ötenazi”nin, yine çokça tartışılan “Ashley Vakası”nın, uygulamada genellikle kişinin rızasının dahi aranmadığı “sünnet” halinin konuşulacağı sempozyumda Sırbistan ve Karadağ’daki uygulamaların ve yasal düzenlemelerin de ne şekilde olduğu hakkında bilgi aktarımı sağlanacaktır.

Sempozyumla ilgili diğer ayrıntılar:

Programda Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde sunumlar olacaktır ve yabancı dillerde gerçekleşecek sunumlar için Türkçe’ye ardıl çeviri yapılacaktır.

Başvuru / Kayıt:

Tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan programa kayıt sempozyumun hemen öncesinde yapılacak ve sonrasında tüm katılımcılara sertifika verilecektir. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi için 0535 981 87 18 numaralı telefonla veya isbayraktutan@gmail.com adresiyle iletişime geçilebilir.

Sempozyumu kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

uluslararasi_sempozyum