8. Hukukun Gençleri Sempozyumu

Umut Vakfı Araştırma Merkezi bu yıl “Adalet, Hukuk ve Cezasızlık” ana temasıyla gerçekleştireceği 8. Hukukun Gençleri Sempozyumu için bildiri çağrısında bulundu.

 

Sempozyum Takvimi:

 • Bildiri son gönderim tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma saat 17.30
 • Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 27 Ekim 2017 Cuma saat 17.30
 • Sempozyum Tarihi: 23-24 Kasım 2017

Sempozyum yeri:

İstanbul

Bildiri konuları:

 • Yargıya olan güvensizliğin artmasına neden olan toplumsal sorunlar nedir?
 • Hukuk ve adalet arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Toplumun adalet beklentisi nedir?
 • Yargı kararları toplumun adalet duygularını tatmin ediyor mu?
 • Kamuoyuna hakim olan adalet duygusu yargı tarafından karşılanabilmekte midir?
 • Bazı suçların cezasız kalması duygusu ile adalet ve hukuk arasındaki bağlantı nasıl açıklanabilir?
 • Asıl olan cezalandırmak mıdır yoksa ceza davaları son çare midir?
 • Cezasızlık nedir?
 • Hukuk ne işe yarar?
 • Adalet denilince sokaktaki bir vatandaş neler düşünür?

Sempozyum bildiri şartları:

 • Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)
 • Stajyer Avukatlar
 • Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.
 • Sempozyumun çalışma dili Türkçe

İletişim / Başvuru: