Adli Yargı Meslek İçi Eğitim

Düzenleyen:

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Adli Yargı Meslek İçi Eğitim Semineri; Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

26 – 28 Nisan 2017

Yer:

Türkiye Adalet Akademisi, Ankara

Eğitimin içeriği:

  • 3 ayrı hedef gruba yönelik olarak 30’ar kişilik eş zamanlı eğitim çalışması şeklinde gerçekleştirilecek eğitim, üç eğitim modülünden oluşmaktadır:
    • “Yaşam Hakkı”, “İşkence Yasağı” ve “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” – Sadece ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları
    • “Özel Hayat ve Aile hayatına Saygı Hakkı”, “Düşünce, Din ve Vicdan Özgürlüğü”, “İfade Özgürlüğü” ve “Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü” – Hukuk ve ceza mahkemesi hâkimleri ile Cumhuriyet savcıları
    • “Mülkiyet Hakkı” ve “Adil Yargılanma Hakkı” – Sadece hukuk mahkemesi hâkimleri
  • Üç eğitim modülünden sadece biri seçilecektir.

Başvuru:

  • Eğitim, hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yöneliktir.
  • Eğitime katılmak isteyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının başvuru formu ile 31 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları Cumhuriyet başsavcılıklarına ve komisyon başkanlıklarına başvurmaları ve başvuranların tek liste halinde 4 Nisan 2017 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına UYAP ortamında gönderilmesi gerekmektedir.