Adliyelerde tek bir icra dairesi modeli oluşturuluyor

Yargı Reformu’nun önemli bir unsurunu da icra ve iflas sisteminin etkinleştirilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında bir Daire Başkanlığı kurulmuştur.

İcra ve iflas sisteminde görev yapan personel sayısının artırılması da etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmalardan biridir. Bunların yanı sıra yediemin depolarına lisans zorunluluğu getirilmiş, ihale yoluyla yapılan satışlarda saydamlığın sağlanması ile tam bir rekabet ortamı oluşması için ihalelere elektronik teklif verme imkanı sağlanmış ve aile bireyleri için lüzumlu eşyaların haczi yasaklanmıştır. Öte yandan icra ve iflas dairelerinin işlerliğinin artırılması için, teşkilat yapısı, çalışma şekli ve fiziki yapı gibi birçok alanı içeren geniş kapsamlı bir proje yürütülmektedir. Halen pilot adliyelerde uygulanan proje kapsamında tek bir icra dairesi modeli oluşturulmaktadır. Bu sayede uzmanlaşma ve süreç akışlarında hızlılık sağlanmakta, insan kaynakları ve maliyetlerde ise verimlilik öne çıkmaktadır. Bu projenin orta vadede ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015