Afet Dönemlerinde Kırılgan Grupların Adalete Erişimi

Sempozyum, Türkiye Barolar Birliği ve UNICEF Türkiye tarafından düzenlenmektedir.