AİHM önünde bekleyen Türkiye aleyhine başvuru sayısı yüzde 44 azaldı

Temel hak ve özgürlüklerin korunarak geliştirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Daire Başkanlığı Kanunla kendine verilen görevlerin yanı sıra AİHM tarafından Türkiye hakkında verilen kararların tamamını, diğer ülkeler hakkında verilen kararların ise önemli olanlarını Türkçe’ye çevirmektedir.

Yine bu dönemde Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilerek 1 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı” insan haklarının geliştirilmesine yönelik atılan önemli bir adımdır. Yapılan bu reform çalışmaları sayesinde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ülkemiz aleyhine yapılan ve AİHM önünde derdest olarak bekleyen başvuru sayısı 16.876 iken, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bu sayı %44’lük düşüş ile 9.448’e gerilemiş, Avrupa ortalaması %22.9 olan cezaevlerinde bulunan tutukluların toplam mevcuda oranı ise % 14 seviyelerine gerilemiştir. Türkiye 57 Avrupa ülkesi arasında bu manada en iyi 12’inci ülkedir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015