Anayasa Mahkemesi Başkanları

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 21 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde AYM Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi. 20 Nisan 2024’te gerçekleştirilen devir teslim töreninde görevi Zühtü Arslan’dan devralan Özkaya, Anayasa Mahkemesinin 19. başkanı olarak görevine resmen başladı.

62 Yılda 19 Başkan

25 Nisan 1962 tarihinde çalışmalarına başlayan Anayasa Mahkemesine bugüne kadar on dokuz isim başkan olarak seçildi.

İlk AYM Başkanı: Sunuhi Arsan

Darülfünun Hukuk Şubesi (İstanbul Hukuk Fakültesi) mezunu Sunuhi Arsan, çeşitli il ve ilçelerde hâkimlik ve savcılık görevlerinde bulunduktan sonra 16 Eylül 1946 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. 07 Ağustos 1950’de Yargıtay İkinci Başkanlığına atanan Arsan, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mayıs 1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilerek 22 Haziran 1962 tarihinde Anayasa Mahkemesinin ilk başkanı oldu.

62 Yıllık AYM Tarihinin Tek Kadın Başkanı: Tülay Tuğcu

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu Tülay Tuğcu, 1969 yılında Danıştay Yardımcısı olarak göreve başladı, 1982’de Danıştay Birinci Dairesi Kıdemli Tetkik Hâkimliği’ne getirildi. 1992 yılında Danıştay Üyeliği’ne seçilerek Altıncı Daire’de göreve başlayan Tuğcu, Danıştay Onuncu Dairesine geçerek Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçilinceye değin burada görev yaptı. Danıştay Genel Kurulu’nca belirlenen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 22 Aralık 1999 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen Tuğcu, 6 Ocak 2004 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve 25 Temmuz 2005 tarihinde de Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilerek AYM’nin ilk (ve hâlen) tek kadın başkanı oldu. Tuğcu, AYM Başkanı olarak yaklaşık 1,5 yıl görev yaptı.

En Kısa Süre Görev Yapan AYM Başkanı: İsmail Hakkı Ketenoğlu

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu İsmail Hakkı Ketenoğlu, Gaziantep savcı yardımcılığına atandıktan sonra değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerini yürüttü. 1952 yılında Yargıtay üyeliğine, 1956 yılında da Yargıtay ikinci başkanlığına atanan Ketenoğlu, 1959 yılında Cumhuriyet başsavcılığına atandı. 4 Haziran 1960’ta emekliye ayrılan Ketenoğlu, Millet Meclisi Genel Kurulunun 21 Haziran 1962 tarihli toplantısında Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçildi. 15 Aralık 1970 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilen Ketenoğlu, 14 Temmuz 1971 tarihinde emekliye ayrılarak yedi aylık görev süresiyle AYM Başkanlığı koltuğunda en kısa süre oturan isim oldu.

En Uzun Süre Görev Yapan AYM Başkanı: Zühtü Arslan

Ortalama görev süresi iki yıl olan AYM Başkanları arasında Zühtü Arslan ise 10 Şubat 2015 – 21 Mart 2024 tarihleri arasındaki dokuz yılı aşan görev süresiyle en uzun süre AYM Başkanlığı yapan isim oldu.


AYM Başkanlarının Mezun Oldukları Üniversiteler

On dokuz AYM Başkanının mezun olduğu üniversiteler ve bölümler incelendiğinde 16 başkanın hukuk fakültesinden mezun olduğu görülmekte. AYM Başkanlarının 10’u Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 6’sı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunken son iki AYM Başkanıysa Kamu Yönetimi Bölümü mezunu.

 • Kadir Özkaya: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
 • Zühtü Arslan: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
 • Haşim Kılıç: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
 • Tülay Tuğcu: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Mustafa Bumin: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Ahmet Necdet Sezer: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yekta Güngör Özden: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Necdet Darıcıoğlu: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Mahmut Celalettin Cuhruk: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Orhan Onar: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Hasan Semih Özmert: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Ahmet Hamdi Boyacıoğlu: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Şevket Müftügil: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Kani Vrana: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Muhittin Taylan: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • İsmail Hakkı Ketenoğlu: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • İbrahim Hilmi Senil: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Ömer Lütfi Akadlı: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Sünuhi Arsan: Darülfünun Hukuk Şubesi (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Göreve Başlangıç Tarihi: 20 Nisan 2024

Kadir ÖZKAYA

21 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimde AYM Başkanı olan Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkan vekilliğine seçilmiş; 4 Nisan 2020 ve 19 Nisan 2024 tarihleri arasında İkinci Bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 

Görev Süresi: 10 Şubat 2015 – 21 Mart 2024

Zühtü ARSLAN

1964, Sorgun doğumlu Arslan,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan, 2002’de Doçent, 2007’de Profesör olan Arslan, Haşim Kılıç’ın ani emeklilik kararıyla 10 Şubat 2015 tarihinde yeni görevine başladı. 25 Ocak 2019’ta ikinci, 2 Şubat 2023’te üçüncü kez seçilen Arslan, AYM Başkanları arasında en uzu süre görev yapan isim oldu.

Görev Süresi: 22 Ekim 2007 – 10 Şubat 2015

Haşim KILIÇ


13/3/1950 tarihinde Kırşehir İli’nin Çiçekdağı İlçesi’nde doğmuştur. İlk, orta ve Yozgat’ta bitirdiği liseden sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine kaydolmuştur. 1972 yılında mezun olmuştur. 1974 yılında Sayıştay Başkanlığında denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Denetçi, başdenetçi ünvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay Üyeliğine, beş yıl süren üyelikten sonra da 1990 yılında Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 7/12/1999 günlü toplantısında, açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkan vekilliğine seçilmiştir. 7/12/2003 tarihinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmiştir. 22/10/2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 14/9/2011 tarihinde yapılan toplantısında, yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir. 10/2/2015 tarihinde emekli olmuştur.

Görev Süresi: 25 Temmuz 2005 – 12 Haziran 2007

Tülay TUĞCU


12/6/1942 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. 1961 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1965 yılında mezun olduktan sonra bir süre serbest avukatlık yapmıştır. 1969 yılında Danıştay sınavlarını kazanarak Danıştay Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1974 yılında Amme İdaresi Enstitüsünü (TODAİE) bitirmiştir. 1982 yılında Danıştay Birinci Dairesi Kıdemli Tetkik Hâkimliği’ne getirilmiş ve 1992 yılına kadar bu görevde çalışmıştır. 1992 yılında Danıştay Üyeliği’ne seçilerek Altıncı Daire’de göreve başlamıştır. Üç yıl Altıncı Daire’de çalıştıktan sonra Danıştay Onuncu Dairesine geçerek Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçilinceye değin bu Dairede görev yapmıştır. Danıştay Genel Kurulu’nca belirlenen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 22/12/1999 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmiştir. 6/1/2004 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve 25/7/2005 tarihinde de Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir. “Suçluların İadesi” ve “İdarenin Takdir Hakkının Yüksek Yöneticilerde Kullanılması” konulu tezleri ve “Verimlilik” konulu çevirisi bulunmaktadır. 12/6/2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığından emekliye ayrılmıştır.

Görev Süresi: 31 Mayıs 2000 – 26 Haziran 2005

Mustafa BUMİN


1940 yılında Mucur’da doğan Bumin, 1963 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Ankara Belediyesi Encümen ve TRT Genel Müdürlüğü Disiplin Komisyonu Raportörlükleri yapmış, Danıştay Raportörlüğü (Tetkik Hâkimi) ve Danıştay Savcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 1985 yılında Danıştay Üyeliğine seçilmiş ve 1989-1992 yılları arasında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyesi olarak görev yapmıştır. Bumin, 1971-1972 öğretim yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü, 1977-1978 tarihleri arasında da Paris Milletlerarası Kamu Yönetimi Enstitüsü’nün (L’Institut Internationale d’Administration Public-Paris) onbeş aylık Kamu Yönetimi ve Fransız Danıştayının üç aylık staj programını tamamlamıştır. Bumin, 2/11/1992 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiş, 1993 yılında Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili, 1998 yılında Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve 31/5/2000 tarihinde de Anayasa Mahkemesi Başkanı olmuş ve 26/6/2005 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Görev Süresi: 6 Ocak 1998 – 16 Mayıs 2000

Ahmet Necdet SEZER


13 Eylül 1941’de Afyon’da doğan Sezer, 1958’de Afyon Lisesinden, 1962’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Askerliğini Kara Harp Okulunda yedek subay olarak yapan Sezer, sırasıyla Dicle, Yerköy Hâkimlikleri ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulunmuştur. Medeni hukuk alanında 1977 ve 1978 yıllarında Ankara Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi yapan Sezer, 7/3/1983 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Sezer, Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi üyesi iken Yargıtay Genel Kurulunca belirlenen üç aday arasından dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 27/9/1988 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir. Sezer, Yekta Güngör Özden’in yaş haddinden emekli olmasından sonra 6/1/1998 tarihinde Anayasa Mahkemesinin 14. Başkanı olmuş; 5/5/2000 tarihinde TBMM’de yapılan 3. tur oylamada Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.

Görev Süresi: 8 Mayıs 1991 – 31 Aralık 1997

Yekta Güngör ÖZDEN

1932’de Tokat’ın Niksar ilçesinde doğan Özden, 1956’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1956 yılındı stajyer olarak katıldığı Ankara Barosunda değişik görevlerden sonra 1965-1966’da genel sekreterlik, 1972-1974’de başkanlık, bu arada 13 yıl ortaokul öğretmenliği yapmış ve yüksekokul öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. 11/1/1979’da Cumhuriyet Senatosunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilinceye değin avukatlık çalışmalarını bağımsız biçimde sürdürmüştür. Türkiye Barolar Birliğinin kuruluş çalışmalarına katılan Özden, Türk Hukukçular Birliği kurucu genel başkanlığı görevini yürütmüştür. 2/3/1988’de Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine, 8/5/1991’de Anayasa Mahkemesi başkanlığına 1. kez, 25/5/1995’de de 2. kez seçilmiştir. 31/12/1997’de emekli olmuştur.

Görev Süresi: 2 Mart 1990 – 4 Mayıs 1991

Necdet DARICIOĞLU

4 Mayıs 1926 tarihinde Antalya Kumluca’da doğan Darıcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı adına askeri öğrenci olarak okuduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1949 yılında bitirmiştir. Hâkimlik stajının ardından Afyon 2. Yurtiçi Bölge Komutanlığı Askerî Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı Askerî Adalet İşleri Başkanlığı, Aşkale 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Denizli 4. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı askerî mahkemelerinde hâkim olarak görev yapmıştır. 27 Mayıs 1960 devriminden sonra Yüksek Soruşturma Kurulu üyeliğine ve daha sonra Yüksek Adalet Divanı başsavcı yardımcılığına seçilmiştir. 25/1/1963 tarihinde Askerî Yargıtay başsavcı yardımcılığına, 4/12/1965 tarihinde Askerî Yargıtay başsavcı başyardımcılığına atanmış, 23/10/1968’de Askerî Yargıtay üyeliğine seçilmiştir. 18/10/1977 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir. 2/3/1990 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Darıcıoğlu, 4/5/1991 tarihinde emekli olmuş, 15/9/2016 tarihinde vefat etmiştir.

Görev Süresi: 2 Mart 1988 – 1 Mart 1990

Mahmut Celalettin CUHRUK


1925 yılında Yozgat’ta doğan Cuhruk, ilk ve orta öğrenimini Yozgat’ta tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini 1943 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapmıştır. 1947 yılında başladığı hâkim stajı ve yedek subaylık hizmetinden sonra Diyarbakır Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına atanmış ve bundan sonra sırasıyla Kurtalan, Kalecik ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra, Adalet Bakanlığında Tetkik Hâkimi olarak çalışmış, bir süre sonra Ceza İşleri Genel Müdür Başyardımcılığına atanmıştır. Cuhruk, daha sonra müşavir ve başmüşavirlik görevlerinde bulunmuştur. 1973 yılında Yargıtay Üyeliğine, 25 Eylül 1981 tarihinde de Milli Güvenlik Konseyi kararı ile Cumhuriyet Senatosu kontenjanından Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilen Cuhruk, 2/3/1988’de Anayasa Mahkemesi Başkanı olmuş; 1/3/1990 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Görev Süresi: 28 Temmuz 1986 – 1 Mart 1988

Orhan ONAR

1923 yılında Ankara’da doğan Onar, ilk, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamlamış, 1947 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Memuriyet hayatına Dicle Cumhuriyet Savcı Yardımcısı olarak başlayan Onar, daha sonra 1954 yılında Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına atanmıştır. Adalet Bakanlığınca 1956 yılında Fransa’ya gönderilen Onar, bir yıl süre ile Paris’te incelemelerde bulunmuştur. 16/8/1960 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığına, 18/8/1962’de Anayasa Mahkemesi Geçici Raportörlüğüne naklen atanarak, Danıştay Üyeliğine seçildiği 1973 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Danıştay Üyesi iken üç yıl Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliği de yapmıştır. 27/3/1980 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, 28/7/1986 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Onar, 1/3/1988 tarihinde emekli olmuş, 27/10/2009 tarihinde vefat etmiştir.

Görev Süresi: 9 Nisan 1985 – 27 Temmuz 1986

Hasan Semih ÖZMERT


1921 yılında Üsküdar’da doğan Özmert, 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Adalet Bakanlığınca 1948 yılında Fransa’ya gönderilmiş; 1952 yılında Paris Hukuk Fakültesinden doktora unvanını almıştır. Dönüşünde İstanbul Hâkim Namzetliğine, Aralık 1953’te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığına atanmıştır. 1964-1965 yılları arasında Fransa ve Belçika’da incelemelerde bulunan Özmert, 1968-1973 yılları arasında da Avrupa Konseyi, Suç Meseleleri Avrupa Komitelerinde Adalet Bakanlığını temsil etmiş ve anılan Komitenin çalışmalarına katılmıştır. Özmert, 17/9/1973 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiş ve bu görevi ile birlikte 1975-1979 yılları arasında Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliği de yapmıştır. Milli Güvenlik Konseyince 25/9/1981 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir. 9/4/1985 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Özmert, 27/7/1986 tarihinde emekli olmuş, 4/11/2015 tarihinde vefat etmiştir.

Görev Süresi: 9 Ağustos 1982 – 6 Nisan 1985

Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU


1336 (1920) yılında Bolu’da doğan Boyacıoğlu, 1944 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Bolu’da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde hâkimlik yaptıktan sonra 1960’da Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Başmuavinliğine ve 1962’de Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır. Görevde bulunduğu süre içerisinde 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un hazırlık çalışmalarına katılmıştır. Anayasa Mahkemesince, 16/2/1964’de Danıştay Üyeliğine seçilmiş ve Danıştay Genel Kurulunca da 17/9/1970’te Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir. Boyacıoğlu, 13/6/1973’te Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, 8/11/1978’de Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, 4/7/1979’da yeniden Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı seçilmiştir. 9/8/1982 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Boyacıoğlu, 2949 sayılı Kuruluş Kanunu’nun hazırlanmasında aktif olarak görev almıştır. 6/4/1985’de emekliye ayrılan Boyacıoğlu, 23/8/1998 tarihinde vefat etmiştir.

Görev Süresi: 24 Ekim 1978 – 7 Ağustos 1982

Şevket MÜFTÜGİL

1917 yılında Malatya’da doğmuş, İstanbul Hukuk Fakültesinden 1940 yılında mezun olmuştur. Hâkimlik stajı sırasında açılan yurt dışı sınavını kazanan Müftügil, 1944 yılında Zürich Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans ve doktora eğitimini 1951 yılında tamamlamıştır. 1951 yılında yurda dönen Müftügil, Ankara savcı yardımcılığı kadrosuyla Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde tetkik hâkimi olarak çalışmaya başlamıştır. 1957 yılında Hukuk İşleri genel müdürü olan Müftügil, 1950 yılında kurulan Medeni Kanun’u Tadil Komisyonunda görev yapmış; 1958 yılında Birinci ve 1960 yılında da İkinci Cenevre Karasuları Konferanslarında Türkiye’yi temsil etmiştir. 1960 yılında Yargıtay üyeliğine atanan Müftügil, 1963-1970 yılları arası Uluslararası La Haye Daimî Hakem Divanı Türk Millî Grubu üyeliği ve 1966-1970  yılları arasında da Yargıtayda Avukatlık Haysiyet Divanı üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 13.10.1970 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilen Müftügil, 1975’te başkanvekili, 24.10.1978 tarihinde de Anayasa Mahkemesi başkanı olmuş, 07.08.1982 tarihinde emekliye ayrılmış ve 22.04.2015 tarihinde vefat etmiştir.

Görev Süresi: 1 Ekim 1975 – 13 Temmuz 1978

Kani VRANA

1913 yılında Yugoslavya’nın Üsküp iline bağlı Preşova’da doğmuştur. 1938 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra mesleğe 1941 yılında Antalya Gündoğmuş’ta sulh hâkimi olarak başlamış, değişik il ve ilçelerde savcılık yaptıktan sonra, 16.09.1959 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmiştir. Yargıtay üyesi iken 1963 – 1970 yılları arasında Yüksek Seçim Kurulu üyeliği ve başkanlığı yapmıştır. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 13.10.1970 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Anayasa Mahkemesince 15.07.1974 tarihinde başkanvekilliğine ve 01.10.1975 tarihinde de Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiş, 13.07.1978 tarihinde emekliye ayrılmış ve 17.06.1984 tarihinde vefat etmiştir.

Görev Süresi: 14 Temmuz 1971 – 14 Temmuz 1975

Muhittin TAYLAN

1910 yılında Sivas’ta doğmuş, orta öğrenimini Sivas’ta tamamlamış ve 1933’te Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1934 yılında Tercan savcılığına atanarak devlet hizmetine başlayan Taylan, değişik ilçe ve illerde savcılık, sulh ceza hâkimliği ile adalet müfettişliği görevlerinde bulunduktan sonra 1955 yılında Yargıtay üyeliğine atanmıştır. Yargıtay Üçüncü ve Dokuzuncu Daire başkanlıklarında bulunan Taylan, 1962 yılında Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay ikinci başkanlığına seçilmiştir. 01.12.1965 tarihine kadar bu görevi yürüten Taylan, aynı tarihte üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler öğretim üyelerinin oluşturduğu Kurul tarafından gösterilen adaylar arasından Millet Meclisi Genel Kurulunca 10.12.1965 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir. Taylan, 1971 yılında üstlendiği başkanlık görevini emekli olduğu 14.07.1975 tarihine kadar yürütmüş, 19.01.1983 tarihinde vefat etmiştir.

Görev Süresi: 15 Aralık 1970 – 13 Temmuz 1971

İsmail Hakkı KETENOĞLU

1322 (1906) yılında Kastamonu’da doğan Ketenoğlu, Ankara Hukuk Fakültesini 1928’de bitirmiştir. 1928 yılında Gaziantep savcı yardımcılığına atanmış ve değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 1952 yılında Yargıtay üyeliğine, 1956 yılında da Yargıtay ikinci başkanlığına atanmıştır. 1959 yılında Cumhuriyet başsavcılığına atanan Ketenoğlu, 14.06.1960 tarihinde emekliye ayrılmış; Millet Meclisi Genel Kurulunun 21.06.1962 tarihli toplantısında Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir. 15.12.1970 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilen Ketenoğlu, 14.07.1971 tarihinde emekli olmuş ve 1977 yılında vefat etmiştir.

Görev Süresi: 8 Temmuz 1966 – 14 Temmuz 1968

İbrahim Hilmi SENİL

1903 yılında Cirit Kandiye’de doğmuştur. 1930 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İktisat Vekâletinde müşavir avukat olarak çalışmaya başlamış, daha sonra aynı Bakanlığın ve Sümerbank Genel Müdürlüğünün hukuk müşavirliklerinde ve Ekonomi Bakanlığı İstanbul bölgesi ekonomi müdürlüğü ile Maden İşleri genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 16.05.1947 tarihinde Danıştay üyeliğine atanan Senil, 09.02.1952 tarihinde Danıştay Birinci Daire başkanlığına ve 22.09.1959 tarihinde de Danıştay başkanlığına seçilmiştir. Danıştay üyesi iken 20.10.1948 ve 29.09.1951 tarihlerinde Danıştay Genel Kurulunca iki kez üçer yıllık dönemler için Uyuşmazlık Mahkemesine üye olarak seçilen Senil, daha sonra Yüksek Soruşturma Kurulunda görev almıştır. 26.10.1961 tarihinde Danıştay başkanlığı görevine dönen Senil, 24.5.1962 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. 08.07.1966 tarihinde başkan seçilen Senil, 14.07.1968 tarihinde emekli olmuş ve 25.02.1981 tarihinde vefat etmiştir.

Görev Süresi: 7 Ekim 1964 – 8 Temmuz 1966

Ömer Lütfi AKADLI

1902 yılında İstanbul’da doğmuş, 1923 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1928 yılında Sürmene savcılığına atanarak kamu hizmetine başlayan Akadlı, Ankara’da değişik mahkemelerde hâkimlik ve başkanlık yapmıştır. 1946 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 14.6.1950 tarihinde Yargıtay üyeliğine, 08.03.1958 tarihinde ise Yargıtay ikinci başkanlığına atanmış, 17.12.1960 – 25.10.1961 tarihleri arasında 1961 Anayasası’nı hazırlamakla görevli Kurucu Meclis üyeliği görevini yürütmüştür. 24.05.1962 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Akadlı, 02.12.1963 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine, 07.10.1964 tarihinde ise Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiştir. Bu görevi yürütmekte iken Cumhurbaşkanı’nca Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilen Akadlı, kendi isteğiyle 08.07.1966 tarihinde emekliye ayrılmış ve 31.05.1988 tarihinde vefat etmiştir.

Görev Süresi: 22 Haziran 1962 – 13 Temmuz 1964

Sünuhi ARSAN

1899 yılında İstanbul’da doğmuştur. Darülfünun Hukuk Şubesinden (İstanbul Hukuk Fakültesi) 1924’te mezun olmuştur. 1924 yılında Kocaeli Asliye Mahkemesinde hâkimlik görevine başlayan Arsan, çeşitli il ve ilçelerde hâkimlik ve savcılık görevlerinde bulunduktan sonra 16.09.1946 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmiş 07.08.1950 tarihinde de Yargıtay İkinci başkanlığına atanmıştır. 24.05.1962 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilen Arsan, 22.06.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesinin ilk başkanı olmuştur. 13.07.1964 tarihinde emekliye ayrılan Arsan, 29.05.1970 tarihinde vefat etmiştir.