Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Yerine Getirilmesi

Düzenleyen:

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Yerine Getirilmesi Konferansı İstanbul Barosu, Türk Ceza Hukuku Derneği ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenmektedir. 

Tarih:

31 Mart 2018 Cumartesi | Saat: 10.30 – 17.00

Yer:

İstanbul Barosu Konferans Salonu, Orhan Adli Apaydın Sok. Beyoğlu – İstanbul

Konuşmacılar:

 • Av. Mehmet Durakoğlu – İstanbul Barosu Başkanı
 • Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu – Anayasa-Der Başkanı
 • Av. Aynur Tuncel Yazgan – İstanbul Barosu Adil Yargılama Takip Merkezi
 • Prof. Dr. Sibel İnceoğlu – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu – Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Dr. Ulaş Karan – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Arş. Gör. Mert Duygun – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Elemanı
 • Prof. Dr. Köksal Bayraktar – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Osman Doğru – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Anabilim Dalı
 • Doç. Dr. Hasan Sınar – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Dr. Öznur Sevdiren – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Dr. Tolga Şirin – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Duygun Yarsuvat – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Av. Ahmet İpek – Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı

Konferans konuları:

 • Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarının bağlayıcılığı ve yerine getirilmesi
 • Latin Amerika modelleri ve Türkiye karşılaştırması
 • Federal Alman Anayasa Mahkemesi kararlarının icrası
 • Türk Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve icrası: Mevcut durum ve yaşanan sorunlar
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Federal Alman Anayasa Mahkemesi açısından bağlayıcılığı
 • Bireysel başvuru kararlarının yerine getirilmemesinin sonuçları
 • Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mekanizmasının işletilmesi üzerindeki etkisi
 • Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesinin tutuklu başvurucular üzerindeki etkisi ve hâkimlerin cezai sorumluluğu
 • Bireysel başvuru kararlarının Ceza Mahkemesi üzerindeki etkileri
 • Anayasa Mahkemesi kararlarının icrasının izlenmesi sorunu