Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları Sempozyumu

Alman Türk Hukuk Akademisi 8 Mayıs 2015 tarihinde Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları Sempozyumu düzenliyor.

İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda saat 09.30’da başlayacak sempozyumun açılış konuşmasını Trakya Üniversitesi İİBF, Alman Türk Hukuk Akademisi Başkanı Prof.Dr. Erol ULUSOY yapacak.

Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları Sempozyumu’nun program detayı şu şekilde:

09.30-09.40: Açılış Konuşması, Prof.Dr. Erol ULUSOY  (Trakya Üniversitesi İİBF, Alman Türk Hukuk Akademisi Başkanı)

9.40-10.00: TTK’nın Bireysel ve Azınlık Pay Sahipliği Hakları Sisteminin Genel Değerlendirilmesi, Prof.Dr. ÜNAL TEKİNALP (TTK Tasarısı Komisyon Başkanı)

10.00-12.00: Oturum Başkanı Prof.Dr. ÜNAL TEKİNALP

 • Anonim Şirketlerde Haksız ve Kötüniyetle Alınan Kâr Payının İadesi
  Prof. Dr. Rıza AYHAN, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kardan Pay Alma Hakkı,
  Doç.Dr. Mustafa Erdem CAN, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Şirketle Borçlanma İlişkisi,
  Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11.45-12.00: Sorular ve Tartışma

13.00-15.00: Oturum Başkanı Prof.Dr. Hamdi YASAMAN

 • Sermaye Piyasası Kanununda Azınlığın Korunması,
  Doç.Dr.Özge AYAN, Celal Bayar Üniversitesi UBYO
 • Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Nedeniyle Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (TTK m. 202),
  Yrd. Doç. Dr. Kağan SUSUZ, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Hâkim Pay Sahibinin Azınlığı Şirketten Çıkarma Hakkı Bağlamında Temel Sorunlar
  Arş.Gör. Harun KESKİN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

14.45-15.00: Sorular ve Tartışma

15.15-17.15: Oturum Başkanı Prof.Dr. Ersin ÇAMOĞLU

 • Pay Sahibinin Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı
  Prof.Dr. Erol ULUSOY, Trakya Üniversitesi İİBF, ADETÜR Başkanı
 • Anonim Şirketlerde Pay Sahibi ve Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı,
  Yrd.Doç.Dr. Selen Serder YILMAZ, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Pay Sahiplerinin Özel Denetim Hakkı,
  Arş.Gör.Tuba ÇİFTÇİ, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi Davasının Medenî Usûl Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi,
  Yard. Doç. Dr. Emel HANAĞASI, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

17.00-17.15: Sorular ve Tartışma

SEMPOZYUM DUZENLEME KURULU:
Ali Haydar YILDIRIM, Yrd.Doc.Dr., Dokuz Eylül Universitesi
Aliye KAYA, Istanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi Baskani
Ekrem YILDIZ, Bakirköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi Baskani
Erol ULUSOY, Prof.Dr., Alman Türk Hukuk Akademisi Baskani, Trakya Üniversitesi
Ersin CAMOGLU, Prof.Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakfi Universitesi
Ertan DEMIRKAPI, Yrd.Doc.Dr. Balikesir Universitesi
Haydar AYDIN, Istanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi Baskani
Hayrettin CAGLAR, Doc.Dr., Gazi Universitesi
İ. Yılmaz ASLAN, Prof.Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi
Ilker KOCYIGIT, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Baskani
Ismail KIRCA Prof.Dr., Ankara Universitesi
Kemal SENOCAK Prof.Dr., Ankara Universitesi
Mehmet OZDAMAR, Doc.Dr., Gazi Universitesi
Mustafa Erdem CAN, Doc.Dr., Akdeniz Universitesi
Ozge AYAN, Doc.Dr., Celal Bayar Universitesi
Riza AYHAN, Prof.Dr., Gazi Universitesi
Yadigar IZMIRLI, Prof.Dr., Istanbul Aydin Universitesi

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.