Av. Şeref Kısacık: Yönetim Planları Siteye Özgü Olmalı

Kahramanmaraş Barosu’nun çevrim içi yayınında konuşan İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Şeref Kısacık kat mülkiyeti alanı hakkında önemli bilgiler aktardı.

Av. Şeref Kısacık, pandemi sürecinde bazı meslek gruplarında işlerin azaldığını ve hatta durduğunu belirtirken toplu yaşam alanındaki sorunların hiç bitmediğini ifade etti. Kısacık “Bu dönemde yöneticilik, deneticilik, site müdürlüğü, hukukçuluk her zamankinden daha çok önem kazandı. Bunu bir kez daha gördük.” dedi.

Kat Mülkiyeti Sahipsiz Bir Alan

Kısacık, kat mülkiyeti alanının sahipsiz ve bu alandaki uzman avukat sayısının az olduğunun altını çizdi. Kısacık “ 50, 30, 20 bin üyesi olan baroların içerisinde bazen 30-40 avukatı ilgilendiren konularda bile komisyonlar var. Ama kat mülkiyeti alanında bir komisyon yok. Gittiğim her yerde Artvin’den Kahramanmaraş’a, Aydın’dan Hatay’a kadar kat mülkiyeti komisyonu kurulmasını ve Barolar Birliği’nde de bir üst kurulun olmasını istiyorum. Bu, sadece avukatlara iş sağlama konusu değil. Bu alan tümüyle sahipsiz.” ifadelerini kullandı. 

Mutlaka Sahada Olmalısınız

Kat mülkiyeti hukukunun çalışma alanlarından bahseden Av. Kısacık “Bu alanda apartman, sanayi siteleri, yazlık siteler, konut siteleri, devre mülklerin avukatlığını, yöneticiliğini yapabilirsiniz. Apartmanların ya da sitelerin kötü yönetimlerinden şikâyet ederek mağdur olduğunu düşünen site sakinlerinin avukatı olabilirsiniz. Ülkemizde yaygınlaşan site yönetim şirketleri var. Avukatlar olaylara hukuki cepheden bakacaklar ama sahada da olacaklar. Sadece önünüze gelen dosyaya bakmamalı;l bulunduğunuz apartmanın, iş hanının toplantılarına katılmalısınız.” şeklinde konuştu. 

Yönetim Planları İnternetten İndirilmez

Yönetim planının bir sitenin temel anayasası olduğunu belirten Kısacık, bu anayasanın sitelerin özelliklerine göre hazırlanması gerektiğini vurguladı. Kısacık “Bu yönetim planı internetten indirilemez. Kırtasiyeden, nalburdan alınamaz. Başka bir site için yapılan yönetim planı ne kadar iyi olursa olsun o siteye özgü yapılmıştır. Bu sebeple başka bir sitede kullanılamaz. Siteler iyi yönetilsin diye düşünülen yönetim planı, o sitenin yönetilemez hale gelmesine neden oluyor. Sorunların yumağı oluyor.” diyerek her sitenin yönetim planının ayrı olarak hazırlanması gerektiği görüşünde bulundu.

Ortak Alanda Bağımsız Bölüm Numaranız Yazmalı

Bir sitenin ortak alan tapusu olması halinde bu alanın başka bir kişi ya da kuruma ait olmaması gerektiğinin altını çizen Kısacık “Ortak alan bir kooperatife, yükleniciye, üçüncü bir şahsa veya şirkete satılmış olmamalı. Tapusunda sizin adınız yazmamalı. Bağımsız bölüm numaranız yazmalı. Yoksa bu çok önemli bir sorun. Sitede sosyal tesis olduğu söylenerek satılıyor. Ama baktığınız zaman bu sosyal tesis sizin değil. Başka bir ihtimal sosyal tesisin yeşil alan olarak görülen yere kaçak şekilde yapılması. Sosyal tesisi sadece kapalı alanlar olarak düşünmeyin. Otopark ya da basket sahası olarak kullanılan bir alan da olabilir.” değerlendirmesinde bulundu. 

Tek Parselde Kurulu Sitelere Sulh Hukuk Bakar

Av. Kısacık, kat mülkiyeti hukukuyla ilgili açılacak dava öncesinde sitenin kaç parselde kurulu olduğunun öğrenilmesi gerektiğini aktardı. Kısacık tek parselde kurulu olan sitelerin blok sayılarına bakılmaksızın davanın Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılacağını belirtti. Tek parselde kurulu bir sitenin içerisinde alışveriş merkezi, konut ve dükkânların bulunması durumunda kat mülkiyeti hükümlerinin uygulanacağını söyleyen Şeref Kısacık, bu konuda yapılan toplu yapı tartışmalarına gerek olmadığını ifade etti. 

Şeref Kısacık, iki parsel üzerinde yapılan ve iki bloktan oluşan bir sitede toplu yapı ilişkisi kurulmaması durumunda ise o davaya sulh hukukun bakamayacağını belirtti. Kat mülkiyeti kanun hükümlerinin bu durumda uygulanamayacağını; sitenin büyüklüğüne değil tek parselde kurulup kurulmadığına bakılması gerektiğini vurguladı.