Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı

Düzenleyen:

Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı ve Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenmektedir.
Tarih:

11 Mayıs 2017

Nerede:

Ankara Üniversitesi

Tebliğ konuları:

 • Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku ile ilgili Konular
 • Avrupa Birliği kurumsal yapısı
 • Avrupa Birliğinde yetki, norm koyma ve kaynaklar
 • Avrupa Birliği hukukunun temel özellikleri (öncelik ilkesi, doğrudan etki ilkesi vb.)
 • Avrupa Birliği uluslararası ilişkiler hukuku
 • Avrupa Birliği’nde insan hakları ve yargısal koruma
 • Avrupa Birliği Maddi Hukuku ile ilgili Konular
 • Avrupa Birliği iç pazar hukuku
 • Avrupa Birliği rekabet hukuku
 • Birlik vatandaşlığı
 • Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı
 • Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Hukuki Boyutu ile ilgili Konular
 • Ortaklık ilişkisi ve hukuku
 • Üyelik ilişkisi (örneğin, genişleme ile ilgili hukuki meseleler…)
 • Brexit’in Hukuki Boyutu ile ilgili Konular

Kimler katılabilir?

Özellikle Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapanlar ile genç akademisyenler, bu konferansta tebliğ sunmaya davet edilmektedir.

Etkinlik ücreti:

Katılım ücretsizdir. Ulaşım ve konaklama ise katılımcıya aittir.

Etkinlik takvimi:

 • Tebliğ başvurusu son tarihi: 15 Şubat 2017
 • Kabul bildirimi: 01 Mart 2017
 • Konferans tarihi: 11 Mayıs 2017

İletişim: