Avrupa Konseyi (Taslak) Yapay Zeka, İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Çerçeve Sözleşmesi

Etkinlik, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenmektedir.