Bildiri Çağrısı: Kadın ve Hukuk Sempozyumu

Düzenleyen:

Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle düzenlenmektedir.
Sempozyum Takvimi:

 • Bildiri Özeti Gönderme: 15 Şubat 2017
 • Bildirilerin Değerlendirilmesi: 15 Şubat – 25 Şubat 2017
 • Sempozyum tarihi: 10-11 Mart 2017
 • Tam Metin Gönderilmesi: 01 Mayıs 2017
 • Tam Metin Değerlendirilmesi: 01 Mayıs – 31 Mayıs 2017

Yer:

Türkiye Barolar Birliği Litai Otel

Konuşmacılar:

Henüz açıklanmadı

Sempozyum konuları:

 • Türkiye’de Kadın Haklarında Tarihi Süreç
 • Türk Hukukunda Kadın
 • Ceza Hukukunda Kadınların Durumu
 • Medeni Hukukta Kadınların Durumu
 • İdare Hukukunda Kadınların Durumu
 • İş Hukukunda Kadınların Durumu
 • Kadının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye’nin Konumu
 • Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
 • Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yargı Kararları
 • Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Yargıtay Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Danıştay Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Kadına Karşı Şiddet
 • Kadına Karşı Şiddet ve Hak Arama Yolları
 • Aile İçi Şiddet ve Ailenin Korunması
 • Kadın Sığınma Evlerinin Hukuki Statüsü
 • Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
 • Aile-İş Yaşamının Uyumlaştırılması ve Kadın İstihdamı
 • Kamu Hizmetlerine Girmede ve Kamu Hizmetlerinden Yararlanmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Mobbing
 • Kadının Ev İçi Emeğinin Değerlendirilmesi ve Hukuki Koruma
 • Kadın Kooperatifleri
 • Siyaset ve Kadın
 • Siyasal Hayatta Kadın
 • Demokrasi ve Temsil Bağlamında Kadının Temsilinin Siyasetteki Etkileri
 • Kadının Siyasal Hayata Katılım Yolları ve Kota Uygulaması
 • Temel Haklar ve Sosyal Devlet
 • Temel Hak ve Özgürlükler Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
 • Sosyal Devlet Anlayışı ve Kadının Durumu
 • Zararlı Geleneksel Uygulamalar
 • Töre ve Namus Cinayetleri
 • Çocuk Yaşta Evlilikler ve Çocukların Hukuki Durumu
 • Medyada Kadın İstismarı
 • Sığınmacı ve Göçmen Kadınlar
 • Mülteci Hukuku ve Kadın
 • Göçmen Kadınların Köleleştirilmesi

Katılım ücreti:

Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Sertifika bilgisi:

Sempozyum katılımcılarına herhangi bir sertifika / katılım belgesi verilmeyecektir.

İletişim / Başvuru: