Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

Düzenleyen:

Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Aydın Barosu iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

22 Nisan 2017; Saat: 10.30 – 16.00

Yer:

Aydın Barosu Toplantı Salonu ve Staj Eğitim Merkezi

Konuşmacılar:

 • Hakan Arslan – Aydın Cumhuriyet Başsavcısı
 • Av. Gökhan Bozkurt – Aydın Barosu Başkanı
 • Prof. Dr. O. Gökhan Antalya – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Gediz Kocabaş – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Av. Burak Özdemir – Aydın Barosu
 • Prof. Dr. Faruk Acar – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. İlker Öztaş – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Sempozyum konuları:

 • Avukatın sözleşmeden doğan ücret alacağı
 • Avukatın özen sorumluluğu
 • Avukatlık sözleşmesinin tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında değerlendirilmesi
 • Uyarlama davaları
 • 6750 sayılı Ticari İşlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun değerlendirilmesi
 • TBK m.321 kapsamında kiracı tarafından kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması

İletişim:

 • 0256 225 13 47