Çekte Karşılıksızdır İşlemi Yapılmamasından Doğan Cezai Sorumluluk

Eğitim, Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından düzenlenmektedir.