Çocuk İşçiliği Çalıştayı

Düzenleyen:

Çocuk İşçiliği Çalıştayı İzmir Barosu, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenmektedir. 

Tarih:

20 – 21 Nisan 2018

Yer:

İzmir Barosu Avukat Nevzat Erdemir Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Av. Aydın Özcan – İzmir Barosu Başkanı
 • Prof. Dr. Ali Nazım Sözer – Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Av. İlke Erol – İzmir Barosu Genel Sekreteri
 • Şebnem Sönmez – Sanatçı
 • Yeşim Girgin – Çocuk Oyuncular Sendikası Genel Koordinatörü
 • Öğr. Gör. Sinan Derman – Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV)
 • Melih Akın – UNICEF
 • Prof. Dr. Fevzi Demir – Yaşar Üniversitesi
 • Nesim Tanğlay – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü
 • Öğr. Gör. Dr. Ayça İzmirlioğlu – Yaşar Üniversitesi
 • Mert Kaya – Asam Çocuk Koruma Sorumlusu
 • Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bilgili – İzmir Demokrasi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Nazım Sözer – Yaşar Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ayşe Gül Kökkılınç – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Pelin Tuaç Yılmaz – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem – Yaşar Üniversitesi
 • Murat Aydın – Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi
 • Seracettin Göktaş – Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Fırat Şimşek – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Arş. Gör. Eda Karaçöp – Dokuz Eylül üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgür Hakan Çavuş – Celal Bayar Üniversitesi
 • Uğur Erçetin – Karşıyaka İş Mahkemesi Hâkimi

Çalıştay konuları:

 • Çocuk işçiliğinde sivil toplumun rolü
 • Çocuk oyuncular
 • Çocuk işçiliğinde ÇAÇAV’ın rolü
 • UNICEF’in çocuk işçiliği programı ve STK’larla ortak çalışmaları
 • Yabancı çocuk işçiliği
 • Yabancı çocuk işçiliği ve yabancı çocuklar özelinde ASPB uygulamaları
 • Mülteci ve geçici koruma sağlanan çocuk işçiler
 • Çocuk işçiliğinin görünmeyen boyutu: Mülteci çocuk işçiliği
 • Çocuk işçiliğinin denetimi
 • Çalışma yaşamında çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri
 • Ceza hukuku uygulamasında çocuk işçiler
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamasında çocuk işçiliği
 • Çocuğun iş sözleşmesi ehliyeti
 • Çocuk işçinin iş sağlığı ve güvenliği
 • Çocuk işçilerin sosyal güvenliği
 • Yargıtay kararlarında çocuk işçiliği

İletişim:

 • 0232 463 00 14
 • 0232 400 00 00
 • info@izmirbarosu.org.tr