Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu

Düzenleyen:

Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

31 Ocak 2019 Perşembe, Saat: 09.00 – 17.00

Yer:

Ankara Hâkim Evi – Çankaya

Konuşmacılar:

 • Hakan Öztatar – Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü
 • Abdülhamit Gül – Adalet Bakanı
 • Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu – Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Üyesi
 • Av. Ferhan Tuncel – TÜRK-İŞ temsilcisi
 • Av. Nagehan Akan – TİSK Temsilcisi
 • Prof. Dr. Talat Canbolat – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Hakan Öztatar – Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü
 • Seracettin Göktaş – Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Levent Akın – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. İbrahim Nihat Bayer – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 1. Hukuk Müşaviri
 • Erdal Öncü – Ankara 24. İş Mahkemesi Hâkimi
 • Av. Hüseyin Öz – Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Temsilcisi
 • Av. Arb. Yurdagül Gündoğan
 • Nihat Şimşek – Arabuluculuk Kurul Üyesi
 • İzzet Yeşilkaya – Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Alper Bulur – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Sempozyum konuları:

 • Birinci yılında dava şartı arabuluculuk uygulamalarının değerlendirilmesi
 • Dava şartı arabuluculuk sisteminde karşılaşılan sorunlar ve alternatif çözüm önerileri
 • Dava şartı arabuluculukta gelecek vizyonu

İletişim:

 • 0312 414 80 09