Duruşma Saatleri Yeniden Tasarlanacak

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinde yer alan önemli ayrıntılardan biri de duruşma saatlerine dair. Buna göre hâkim, savcı ve avukatların işin usulüne ve esasına yoğunlaşmasını sağlamak amacıyla duruşma saatlerinin çok kısa aralıklarla verilmesi uygulamasına son verilecek.

Belgede aynı zamanda Asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcılığı uygulamasına yeniden geçileceği belirtilirken hukuk mahkemelerinde SEGBİS uygulamasının da yaygınlaştırılacağı belirtiliyor.

Hedef 4.8: Duruşma saatlerinin aynı ya da çok kısa aralıklarla verilmesi uygulamasına son verilecek ve duruşmaların hâkim, savcı ve avukatların işin usulüne ve esasına yoğunlaşmasını mümkün kılacak şekilde yeniden tasarlanması sağlanacaktır.

  • Asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcılığı uygulamasına yeniden geçilecektir.
  • Duruşmasız çözülebilecek uyuşmazlıklara ilişkin usuller geliştirilecektir.
  • Duruşma takvimlerinin, öngörülebilirliği mümkün kılacak şekilde hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır.
  • Duruşma kayıt uygulaması değiştirilecek; aşamalı olarak, bilişim sistemi üzerinden “doğrudan kayıt” uygulamasına geçilecektir.
  • Hukuk mahkemelerinde SEGBİS uygulaması yaygınlaştırılacaktır.
  • Davaların tek celsede bitirilmesi kuralına riayet edilmesinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.
  • Mahkeme hâkiminin mazereti nedeniyle keşif ve duruşmalara katılamayacağının taraf avukatlarına bildirilmesi sağlanacaktır.
  • Ara kararların amaçlarına uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin celse arasında kontrol edilmesini zorunlu kılacak düzenlemeler yapılacaktır.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.