Eşler Arası Mal Rejimi Tasfiyesi

Eğitim, Türkiye Barolar Birliği ve Trabzon Barosu tarafından düzenlenmektedir.