Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

KURULUŞU

Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray Üniversitesi’ne dönüşmüştür.

FAKÜLTEYE GİRİŞ TABAN VE TAVAN PUANI

2015 yılında gerçekleştirilen LYS sonucunda Fakülteye ait taban ve tavan puanlar şu şekilde oluşmuştur.

Fullscreen capture 03112015 201208

VİZYON-MİSYON

Fakültenin misyonu ulusal ve uluslararası toplumun gelişim ve evrimine katkıda bulunmak için geçmişinden gelen dayanışmacı, özgür ve sorgulayıcı düşünceyi benimseyen, girişimci ruhu destekleyen, eşitlik ve çeşitlilik temelli Galatasaray geleneğini, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerle birleştirerek, toplumsal sorumluluk ve evrensel akademik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.

AKADEMİK KADRO

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu

Dekan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz

Öğretim Elemanları

 • Prof. Dr. Rıdvan Akın
 • Prof. Dr. Ziya Akıncı
 • Prof. Dr. Erdoğan Bülbül
 • Prof. Dr. Yalçın Çakalır
 • Prof. Dr. E. Murat Engin
 • Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal
 • Prof. Dr. A. Emre Öktem
 • Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
 • Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
 • Prof. Dr. Ahmet Samim Ünad
 • Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
 • Prof. Dr. Nami Başer
 • Prof. Dr. Baki İlkay Engin
 • Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
 • Prof. Dr. Havva Karagöz
 • Prof. Dr. Ayşegül Mutlu
 • Prof. Dr. İlber Ortaylı Konuk
 • Prof. Dr. Ahmet Samim Ünad
 • Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
 • Doç. Dr. Serap Amasya
 • Doç. Dr. Tolga Ayoğlu
 • Doç. Dr. H. Murat Develioğlu
 • Doç. Dr. Mehmet Erdem
 • Doç. Dr. Güray Erdönmez
 • Doç. Dr. Vesile Sonay Evik
 • Doç. Dr. Ümit Kocasakal
 • Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal
 • Doç. Dr. Zeynep Özlem Üskül
 • Doç. Dr. İlhan Yılmaz
 • Doç. Dr. Burak Gürbüz
 • Doç. Dr. Sevgi Gencay İneci
 • Doç. Dr. Enis Sezai Tulça
 • Doç. Dr. S. Anlam Altay
 • Yrd. Doç. Dr. Özge Aksoylu
 • Yrd. Doç. Dr. Nur Bolayır
 • Yrd. Doç. Dr. Julien Cazala
 • Yrd. Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik
 • Yrd. Doç. Dr. H. Ali Dural
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı
 • Yrd. Doç. Dr. Sedef Koç
 • Yrd. Doç. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz
 • Yrd. Doç. Dr. Valentin Retornaz
 • Yrd. Doç. Dr. Çağla Tansug

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi resmi internet sitesi: hukuk.gsu.edu.tr