Güncel Yasa Değişiklikleri Işığında Uygulamada Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları

Seminer, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmektedir.