Günümüz Türk Ceza Hukuku İle Mukayeseli Osmanlı Ceza Hukuku Okumaları

Etkinlik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü tarafından gerçekleştirilmektedir.