Haksız Fiil Hukuku Konferansı

Düzenleyen:

Haksız Fiil Hukuku Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

24 Mayıs Cuma, Saat: 09.30 – 17.00

Yer:

santralistanbul Yerleşkesi, Seyfi Arkan Binası-Mahkeme Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Erman Benli (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Işık Önay (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ece Baş Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Başak Baysal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Keser (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Fulya Erlüle (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Eylem Apaydın (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgür Avcı (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru Bozkurt Yüksel (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 • Prof. Dr. Burak Özen (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasin Alperen Karaşahin (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem Aydın (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Vardar Hamamcıoğlu (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Evrim Erişir İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

 • Haksız Fiil Hukukunda İhmalin İçeriğinin Kişiselleştirilmiş Özen Ölçüsüne Göre Belirlenmesi
 • Sorumluluk Hukukunda Zorunluluk (Iztırar) Hali
 • Bir Hukuk Dogmasına Son Verme Çabası: Sözleşmesel Sorumluluk Haksız Fiil Sorumluluğundan Her Zaman Daha Elverişli midir?
 • Yaşam Boyu Bakıcı Gideri
 • Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınabilecek Olgular ve Özellikle Kusurun ve Zararın Ağırlığının Manevi Tazminatın Belirlenmesi Üzerindeki Etkisi
 • Karşılaştırmalı Hukukta Haksız Fiil Sorumluluğunda Bir Zarar Kalemi Olarak: Zararı Önleme Masrafları
 • Yapı Denetiminde Hukuki Sorumluluğa İlişkin Değerlendirmeler
 • Tehlike Sorumluluğu ve Zorunlu Sorumluluk Sigortası Bağlantısı
 • Yapay Zeka İle İlgili Haksız Fiiller ve Hukuki Sorunlar
 • Birden Çok Kişinin Aynı Zarardan Sorumlu Olması
 • Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devlet’in Sorumluluğunun Tâbi Olduğu Zamanaşımına İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
 • Haksız Fiil Taleplerinde Daimi Def’i Savunması (TBK m. 72/II)
 • Tazminat Taleplerinin Kısmi Davayla ve Belirsiz Alacak Davasıyla İleri Sürülmesi