Hangi Parlamenter Sistem?

Düzenleyen:

Hangi Parlamenter Sistem? – Neden Parlamenter Sistem? başlıklı etkinlik, İstanbul Barosu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

12 Ekim Cumartesi, Saat: 10.00 – 17.15

Konuşmacılar:

 • Av. Mehmet Durakoğlu – İstanbul Barosu Başkanı
 • Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu – Sabancı Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz – Galatasaray Üniversitesi
 • Doç. Dr. Didem Yılmaz – Bahçeşehir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Özen Ülgen Adadağ – Galatasaray Üniversitesi
 • Doç. Dr. Burak Çelik – Galatasaray Üniversitesi
 • Doç. Dr. Tolga Şirin – Marmara Üniversitesi
 • Av. Nazan Moroğlu
 • Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
 • Prof. Dr. Süheyl Batum
 • Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu
 • Prof. Dr. Sibel Özel
 • Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız
 • Doç. Dr. Ahmet Yayla
 • Dr. Mert Duygun
 • Doç. Dr. Murat Sevinç
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

 • Mevcut Hükûmet Sisteminde Anayasal Sorunlar, Yasama – Yürütme
 • Türkiye’de Siyasal Rejim ve Yasama – Yürütme İlişkilerinin Evrimi
 • Etkili Yönetim Yaratma Beceresi Açısından Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi
 • 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkında Kanunun Yasama Organının Temsil Yetkisi Üzerindeki Etkileri
 • Hukuk Devletinde Yargı
 • Anayasa Mahkemesi
 • Hukuk Devletinde ve Otoriterliğe Geçiş Süreçlerinde Yargının Yönetimine İlişkin Kimi Gözlemler
 • Cumhurbaşkanı ve Yargı Bağımsızlığı
 • Hangi Parlamenter Sistem?