Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu

Düzenleyen:

Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından verilmektedir.

Burs miktarı:

Aylık 1.500 Avro veya ilgili ülke para birimi karşılığı burs tutarı yıllık olarak tahsis edilir. Burslar staj süresi ile sınırlı olup ülkelere göre bir yıldan uzun süren stajlar için bir sonraki yıl bursun devam edip etmeyeceğine verilen raporların niteliğine bağlı olarak Başkanlık karar verecektir.

Bursun içeriği:

“Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu” ile Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki hakları ve maruz kaldıkları ayrımcı uygulamalar ve İslam düşmanı saldırılar karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bilgilendirme ve hukuki danışmanlık sağlayacak hukukçularımızın sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Burs kazananlardan beklenenler:

Burs programına kabul edilen stajyer avukat tarafından yurt dışında yerleşik ve vatandaşlarımıza yönelik faaliyette bulunan bir STK bünyesinde;

 • Eğitim Hakları ve Eğitimde Ayrımcılık
 • Çalışma Hayatı ve İstihdamda Ayrımcılık
 • Dini Haklardan Yararlanma ve Ayrımcılık
 • Sosyal Yardım ve Hizmetler Bağlamında Ayrımcılık
 • Kamu Hizmetleri ve Diğer Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Uygulanan Ayrımcılık
 • Nefret Suçları ve Mücadele Yolları
 • Medya ve Sosyal Medyada Nefret Söylemi

ile bursiyer ve STK’nın hak ihlali ve ayrımcılığa dair gerekli gördükleri diğer başlıklarda hukuki bilgilendirme, rapor ve araştırma hazırlama ve bu alanda vatandaşlardan gelecek sorulara yönelik danışmanlık hizmeti sağlanması gibi faaliyetler beklenmektedir.

Sağlanan bilgilendirme ile gelen soru ve verilen danışmanlık hizmeti Başkanlığa düzenli olarak raporlanacak, özellikle araştırma, eğitim içeriği ve katılımcı listeleri gibi bilgiler Başkanlıkla paylaşılacaktır.

Başvuru şartları:

 • Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak
 • 01.01.1988 ve sonrası doğmuş olmak
 • Ortaöğrenimini (lise) yurt dışında tamamlamış olmak
 • Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’ten Hukuk Fakültesi mezunu olmak
 • Avukatlık stajına başlamış/başlayacak olmak

Başvuruda istenen belgeler:

 • Nüfus cüzdanı veya pasaport
 • Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi
 • Başka bir kurumdan burs veya kredi alıyorsa buna dair bilgiler
 • Lise diploması
 • Lisans diploması
 • Yüksek lisans/doktora diplomaları (varsa)
 • Baro kaydı
 • Hizmet sağlanacak STK’nın muvafakatini gösteren yönetim kurulu kararı
 • Staj yapılan avukatlık bürosunun onay belgesi
 • Niyet mektubu

Değerlendirme / Kontenjan:

 • Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılacak olup ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylarla mülakat ile burslandırmaya karar verilecektir.
 • Başvuru yapılan her ülkeden nitelikleri uygun olması halinde öncelikli ülkelerden 6, diğer ülkelerden 4’er başvuru sahibini burslandırılması öngörülmektedir. Gerekli görülmesi halinde bir ülkeye ait kontenjan diğer ülkeler için kullanılabilecektir.
 • Burs hakkında daha ayrıntılı bilgi T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının ilgili ilanından edinilebilir.

Başvuru: