Hukuk Mezunlarının Meslek Seçimi Boyutuyla Hâkimlik ve Savcılık Mesleği

Etkinlik, Erciyes Üniversitesi Nizam ve Adalet Kulübü ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Digesta Hukuk Kulübü tarafından düzenlenmektedir.